Terningkast 4: HARALD SKJØNSBERG: Da krigen kom

Artikkelen er over 12 år gammel

Faktaløve for deg som vil vite mer Barn over 7 år DAMM

DEL

Er det ikke rart og litt uforståelig? De tyske soldatene marsjerte nedover Karl Johan da de kom inn i Oslo. Ikke oppover mot Slottet, som Skjønsberg skriver. Enda en liten ting som gjelder nordmenn som sloss på Tysklands side. Det var vel ikke tusenvis, men rundt 750 som tok parti mot bolsjevismen og sloss sammen med tyskere.

Ellers er dette en meget etterrettelig skildring av tiden da krigen kom til Norge ved at forfatteren drar inn personer med fullt navn og forteller deres historie. Barn av NS-foreldre vies stor oppmerksomhet i såre vendinger. Det kan ikke understrekes nok og dras fram i lyset nok når en tenker på hvem ofrene var. I det hele tatt er vår tid en tid for unnskyldninger etter mønster fra Sør-Afrikas store menn overfor folk som led overlast.

Kamp om territorier, retten til vann, religionsmotsetninger, klimaforverring, alt dette er kilder til uro og krig. Hva er egentlig krig? spør forfatteren. Har en lov til å drepe hverandre? Skjønsberg tar opp vesentlige spørsmål.

Det var Hitlers store idé om Lebensraum som drev tyske soldater inn over landegrenser. Hit kom de 9. april 1940. Kongefamilie og regjering flyktet, folk flyktet i redsel for bombing. Av de okkuperte land så hadde Danmark det lettest, deretter kommer vårt land, men i denne boken får vi også vite hva som skjedde da krigen var over.

Artikkeltags