Terningkast 6: ASTRID NØKLEBYE HEIBERG: Endring og undring. Jakten på alderdommen

Av
Artikkelen er over 12 år gammel

Cappelen

DEL

Astrid Nøklebye Heiberg har levd et rikt, mangfoldig og aktivt liv. Nå har hun vært pensjonist i noen år. Mange synes de kjenner henne – kanskje særlig fra tiden som president i Norges Røde Kors, og senere som president i Røde Kors internasjonalt. Da var hun en offentlig person som deltok i samfunnsdebatten, og som mange lyttet til. Det hadde hun riktignok vært tidligere også, som stortingsrepresentant for Høyre, statssekretær og statsråd. Mange av oss la merke til henne allerede da. Som lege og professor i psykiatri har og hadde hun store kunnskaper om helse og sosiale forhold.

Om vi lever så lenge, så blir vi alle pensjonister en dag. Hvordan blir alderdommen? Dette har Astrid Nøklebye Heiberg tenkt over og gjort sine funderinger omkring. Naturligvis ut fra sitt personlige ståsted, men meget allmenngyldig og treffende. Boken er klart bygget opp i kapitler og avsnitt Tilbakeblikk, Å bli gammel, Endring, Undring. Nettopp undringen nysgjerrigheten på livet er det viktig å ta med seg også inn i alderdommen. Mange tenker på pensjonister som eldre mennesker som har behov for hjelpetjenester. Det er derfor et tankekors når Heiberg skriver at dette trenger bare 10 prosent. Hva gjør da alle pensjonistene? Hun mener at begrensningene i livsutfoldelse og deltakelse ofte er begrensninger i pensjonistens eget hode. Mange av tankene hennes underbygges med resultater fra statistikker, men dette bør ikke skremme det er ikke for mye, bare akkurat nok for å få fram poengene.

Forfatteren setter en del problemstillinger litt på spissen og er ydmyk, ærlig og humoristisk på egne vegne. Dette er med å gjøre hennes bok meget leseverdig. Hun er fortsatt en dame vi gjerne lytter til, engasjert og med gode kunnskaper. Når hun reflekterer over Hva kan vi gamle bruke tiden til? og Hva er nyttig? har hun fokusert på viktige aspekter i livet, som er gyldige for alle, ikke bare for de eldre.

Boken er utgitt som tradisjonell bok med stive permer og vel to hundre sider, og som lydbok med fem CD-er og total spilletid på 6 1/2 time. Så her kan du velge om du vil hygge deg med å lese selv, eller få boken opplest. Det er forfatteren selv som leser, og det er spesielt viktig. Hennes stemme er karakteristisk og god. En hyggelig bok som sikkert vil gi god veiledning til mange som står på terskelen til pensjonisttilværelsen, eller som allerede er i denne fasen. Men dette handler også om allmennmenneskelige forhold og kan være nyttig lesing for et samfunnsengasjert menneske. Dessuten vil de fleste av oss oppleve at vi blir pensjonister.

Artikkeltags