Gå til sidens hovedinnhold

Ny sykehusstruktur i Innlandet – basert på tillit eller mistillit?

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Høyre i Vestoppland reagerer sterkt på forslaget til ny sykehusstruktur for Innlandet fra prosjektgruppa for SI HF og HSØ RHF. Basert på en samfunnsanalyse fra COWI, fremmer SI og HSØ en ny lokalisering, helt på målstreken av beslutningsprosessen og basert på analyser som ikke synes tilstrekkelig kvalitetssikret. Vi er sterkt kritiske til at lokaliseringen ikke er blitt presentert tidligere, verken som del av høring eller behandling i formelle organer.

Basert på samfunnsanalysene fra Asplan Viak (2017) og COWI (2020) samt en prosess med sykehusfaglige eksperter i SI, foreslår vi følgende;

- Mjøssykehuset legges ved Mjøsbrua, med samling av akutte og elektive funksjoner

- Lillehammer og Gjøvik sykehus gjøres til lokalmedisinsk sentre, med utvidede pre- og post-hospitale funksjoner, samt polikliniske og dagpsykiatriske kapasiteter

- Hamar sykehus legges ned, eventuelt omgjort til et helsehus (kommunal regi)

- Elverum sykehus bevarer noen akuttfunksjoner og utvalgte elektive kapasiteter

- Sanderud og Reinsvoll psykiatriske sykehusbygges ut for styrking av tyngre psykiatriske pasientbehandlinger

Justering av opptaksområdene må selvsagt gjøres, noe som vil kunne gi akuttsykehuset på Elverum et større pasientgrunnlag. Lokalisering av luftambulansen, senter for pre-hospitale tjenester og regionalt senter for samhandling og desentralisering av spesialisthelsetjenester, må revurderes i lys av dette forslaget.

Høyre i Vestoppland er kritisk til den planlagte samlokaliseringen av somatikk og psykiatri. Vi forstår at akuttpsykiatrien legges til Mjøssykehuset, men den langtidsbehandlende og pålagte/idømte behandlingen (psykiatrisk forvaring) passer ikke inn i et åpent somatisk sykehusmiljø. Eksisterende psykiatriske behandlingstilbud, som ved SI avd. Reinsvoll, må derfor sikres, ivaretas og bygges ut.

Samlokalisering av elektive funksjoner er viktig for å bygge ut kapasitet, kvalitet og tillit for at vi innbyggere frivillig skal gjøre oss nytte av tjenestene innenfor SI. Da elektive funksjoner er gjenstand for ‘fritt sykehusvalg’, mener vi at disse må samlokaliseres og styrkes i større grad enn idag, også for at disse tjenestene skal gjøres tilgjengelige og attraktive for andre foretaksområder. Dette vil sikre en bedre utnyttelse og betjening av avansert og kostbart utstyr i Mjøssykehuset, samt gi økte inntekter for SI. Da er nærhet til utdanningsinstitusjoner og teknologimiljøer avgjørende. Disse befinner seg allerede idag i Gjøvik-regionen, inkludert det høyteknologiske industrimiljøet i Raufoss Næringspark, som representerer en rekrutteringsbase for fremtidig personell ved Mjøssykehuset.

Reaksjonene mot HSØs forslag til lokalisering av Mjøssykehuset til Brumundal, bør ikke overraske noen, ei heller styrene i SI eller HSØ. Vi erfarer at mange er kritiske til prosessen som er kjørt, hvor politisk enighet og demokratiske prosesser virker neglisjert. Styreleder for HSØ, Svein Gjerdrum, forsikret i OA 9. november 2020 at «Vi skal også legge vekt på den politiske kapital som er investert i tidligere beslutninger både i fylkestinget, i kommunene og de politiske partiene». Den uroen som er kommet er meget forståelig og fører til at foretaksmodellen, som styringsorgan for helseforetakene, nå er satt i spill.

Mange argumenterer også for en endring av foretaksområdet, for å muliggjøre en annen struktur som styrker bevaring og befesting av eksisterende lokalsykehus. Vi mener det ikke vil være til pasientenes beste. I tillegg er Valdres- og Hadelands-regionenes lojalitet til SI trukket i tvil. Dette påvirker pasientgrunnlaget for SI og det økonomiske fundamentet for etablering av Mjøssykehuset. Her må styrene i SI og HSØ ta sitt ansvar for den situasjonen de har ført oss i.

Høyre i Vestoppland undres over at ikke SI og HSØ benytter seg av en unik mulighet ved lokaliseringen av Mjøssykehuset. En lokalisering midt mellom våre 3 likeverdige byer/byregioner synes samstemt og akseptert av det politiske miljøet. Denne unike konsensusen, basert på høy grad av politisk aksept innen de fleste partiene i Innlandet, ville medføre at de kritiske innspillene som nå kommer til styrene i SI og HSØ, mest sannsynlig kunne vært unngått. Her har dessverre styrene seg selv å takke.

Kommentarer til denne saken