Barnevernet er en svært viktig funksjon i det norske samfunnet. Barnevernet er den institusjonen som må ta seg av mange barn og unge som har vanskelige oppvekstforhold i eget hjem. Det er etter hvert blitt mange barn som får en ny start ved plassering i fosterhjem i Oppland som over landet ellers.

Vi må bare erkjenne at mange barn vokser opp i hjem som fungerer svært dårlig, og det er blitt slik at fosterhjemmene meget godt kan erstatte barnas opprinnelige hjem. Vi ser stadig at det søkes etter nye fosterhjem. Det er blitt en total mangel på slike fosterhjem, men heldigvis finnes det medmennesker som har muligheter for å kunne ta imot andre barn som sine fosterbarn.

Vi har lest om Odd Rune som fikk en helt ny start i fosterhjem. «Han sier at han følte at han kom hjem da han fikk ny fosterfamilie. Han sier at det var rart å skulle flytte inn til fremmede mennesker, men likevel godt» Odd Rune kom til en helt vanlig familie, og det matche med en gang, fastslår han. Familien han kom til mener at det «bare» handler om å være en helt vanlig familie på godt og vondt.

«Vi er venner, vi krangler, vi blir venner igjen. Men vi går ikke til sengs eller reiser fra hverandre som uvenner. Ingen skal gå med den følelsen resten av dagen, Så vi gir hverandre en klem. Det er enkelt, men vi gjør det, sier fostermoren til Odd Rune» Det fosterbarnet Odd Rune opplever, er at det er en familie, sånn fungerer det bare. «Det er ikke alltid enkelt, men vi gjør det som er det beste for oss alle i vår familie, sier fostermoren».

Når vi leser i avisen om at fosterhjem søkes, så må vi også erkjenne at det finnes forskjellige typer fosterhjem i Norge. Noen barn trenger kanskje å komme litt vekk fra sitt vante miljø, og flytter i fosterhjem hos familier de ikke kjenner. Noen barn har godt av å få fostersøsken, mens andre igjen trenger fosterforeldrenes hele og fulle oppmerksomhet.

Jeg sa at det finnes forskjellige typer fosterhjem, og det er sannheten! Vi opplever dessverre at enkelte fosterhjem overhodet ikke fungerer slik det skal. Det hender at barn blir feilplassert i fosterhjem, og det må vi beklage sterkt.

Ikke alle barn kommer i et så godt og riktig fosterhjem som det Odd Rune kom til. Dessverre er ikke alle fosterhjem velegnet for slike oppdrag. Vi kjenner til et svært mislykket forhold der tre mindreårige barn ble plassert i et fosterhjem i en kjent bygd. Det verste ved dette tilfelle var at den nye fosterfaren var tidligere nazist, og satt flere år i fengsel etter krigen. Kona måtte begynne med å ta imot fosterbarn for å sikre seg inntekt.

Fosterbarna kom fra en bygd i Oppland, og disse barna ble utsatt for overgrep fra fosterfar, lite mat og måtte være til hjelp på gården fosterforeldrene drev. Tenk, at en nazist skulle ta seg av disse ungene, han som hadde deltok i krigen, drept flere mennesker og foraktet alt som hadde med barn å gjøre. Her var omsorgen overfor barna ikke satt i fokus, de skulle bare være en kilde til inntekt for frua til Nazisten.

Heldigvis er det ikke slike forhold fosterbarna opplever i dagens situasjon jevnt over, men vi får stadig se og høre om historier der barna ikke får det godt i sitt fosterhjem. Jeg mener at det er trygt og godt at det finnes gode fosterhjem som kan gi barna en trygg og god oppvekst, der barna tas vare på, og får som Odd Rune, oppleve at fosterhjemmet ble et godt hjem.

De fleste fosterhjem fungerer meget godt, og jeg synes det er flott at de barna som vokser opp i urimelige hjemmeforhold, kan komme til et godt fosterhjem, der de får oppleve livets verdier, og får det veldig bra. Jeg vil sterkt anbefale plassering i fosterhjem!