NTB har 2. juli en pressemelding om Nye Veier som avbestiller kontrakten med entreprenøren om prosjektutvikling, regulering og bygging av ny 4-felts Mjøsbru og 11 kilometer motorvei på Biri-sida av Mjøsa. «At Nye Veier skal planlegge, regulere og bygge rv4 mellom Mjøsbrua og Gjøvik kan også det påvirke det videre prosjektet», sier direktør Bjørn Børseth i Nye Veier til NTB.

Et tydeligere signal om endringsmuligheter kunne ikke ha kommet: For alle 660 medlemmene (og økende!) i gruppa «Tog til nytt sykehus ved Mjøsbrua», for alle politikere som ser på nytt sykehus på Moelv som en historisk mulighet til å utvikle regionen, og for veldig mange andre som undrer seg over en samfunnsutvikling der trafikkbarrierer og store motorveier i mange tilfeller blir viktigere enn naturvern.

Denne pressemeldingen gir oss fornyet håp om at fargerike fylkespolitikere og stortingskandidater vil utbryte; NÅ! og ta initiativ til at hele pakka med sykehus på Moelv, vei- og banetilknytning tas opp til en ny og grundig vurdering der friske og framtidsrettede tanker får dominere.

Nye Veier kan ikke fortsette å legge sin strategi for rv4 og ny 4-felts Mjøsbru i en lukket veiplanavdeling. Helse sør-øst kan ikke alene tegne sitt nye sykehus uten å inkorporere jernbane og vei, og berørte kommuner og regionen må med i planprosessene.

Det er selvfølgelig for mye forlangt at alle politiske partier foran stortingsvalget 13. september vil fremføre med klare stemmer budskapet i overskriften på denne artikkelen; ny rv4 nord for Gjøvik og ny Mjøsbru må samkjøres med jernbaneplan.

Men vi kan håpe at ansvarlige partier vil gå inn for en regional utvikling som Innlandet aldri har sett maken til.