Senterpartiet og Arbeiderpartiet skal gjøre Norge tryggere, styrke tilliten og nærheten folk imellom. Hurdalsplattformen peker ut kursen, og her kommer omtale av noe av det som berører Oppland. Oppland Senterparti gjorde et historisk godt valg i år, og vi vil i løpet av de neste fire åra gjøre det vi kan for å vise oss tilliten verdig.

Senterpartiet vil jobbe for sterke fellesskap og mindre forskjeller mellom folk og landsdeler. Uavhengig alder, livssituasjon eller bosted skal du ha like muligheter. Man skal ha tjenester nær seg i hele landet. En gjennomgående tillitsreform har Senterpartiet jobba for i lang tid, og nå skal regjeringa sette det ut i live. Det handler om fagfolk i førstelinja, redusert byråkrati, digitalisering der det er matnyttig, og styrka partssamarbeid.

Oppslutningen vår tilsier at vi har et styrka mandat og stor tillit å forvalte i Stortinget. Vi mener plattformen alt svarer til mange av forventningene. At Oppland fylkeskommune kan gjenoppstå, gleder vi oss over og ønsker fylkestinget lykke til med arbeidet. Vi skal ikke tilbake i tid. Vi skal framover der mindre enheter sikrer nærhet og kortere vei til påvirkning for folk. Det gir styrka tillit. Så skal vi fortsette å samarbeide tett der det er verdifullt.

Oppland har både store og små lokalsamfunn. Vi har både bygder og byer som skal bli satsa på gjennom dedikerte utviklingsavtaler med lokale tilpasninger. Framfor tvang og overstyring, skal nå både fylker og kommuner få merke at de har en regjering som skal bidra til arbeidsplasser, verdiskapning og næringsutvikling på lokale premiss. God infrastruktur og høyhastighets bredbånd er en forutsetning i vårt moderne samfunn.

Næringslivet vårt er like mangfoldig som geografien. Alt fra reiseliv, små bedrifter og enkeltmannsforetak, til industrilokomotiv med verden som marked gir fellesskapet verdier og arbeidsplasser. Senterpartiet skal vise hva aktiv næringspolitikk vil si, der gründere og bedrifter får merke at vi vil de skal lykkes. Landbruket skal også få en ny vår, der inntektene skal opp, velferdsordninger styrkes og våre begrensa ressurser skal verdsettes bedre. Landbruksminister Borch har alt fått på plass en tilleggsavtale med partene som styrker bøndenes vilkår i 2022. Norsk mat på norske ressurser med mer norsk arbeidskraft blir viktig.

Fornybar energi og fornybare verdikjeder er avgjørende for at vi skal nå måla om kutt i klimagassutslipp, og for at vi skal få til omstillinga. Klimapolitikk er nemlig mer enn vern og elbil. Kommunene og folks valg i hverdagen er avgjørende. Globalt er matkasting en versting. Forbruk og folks muligheter i sine lokalsamfunn i hele landet blir avgjørende for om vi når måla vi har satt oss. Kommunene må få ta del i klimaløftet vi som land må ta.

Tjenester nær folk skal gi bedre livskvalitet og begrense unødvendig skytteltransport. Enten det er en barnehage nær deg med barnehagepedagoger, nærskolen som nå skal få grunnfinansiering og flere kvalifiserte lærere, eller kompetansetilbudet ved den lokale videregående skolen og utdanningssenteret – folk skal få mulighet til kompetanseutvikling og individuell vekst hele livet. Høyere utdanning både på fagskoler, høyskoler og universitet er det som tar oss som samfunn inn i framtida. Mer anvendbar forskning med forskningsinstitutt i spissen blir viktig for kunnskapsbasert utvikling. Senterpartiet mener også at både regionale forskningsmidler og utviklingsmidler må styrkes. Solberg-regjeringa har ikke kvidd seg for å kutte her, men det er nå historie.

Vi kan også glede oss over styrka satsing på helse med blant annet fastleger og styrka psykisk helsetilbud lokalt. En barneminister som har ivret for barnevernkommisjon, lover også godt for å sikre at vern av barn og våre viktigste samfunnsborgere blir enda bedre. Når vi blir oppfordret til å få flere barn, må vi også ha trygghet for både barseltilbudet og barna som kommer til verden. For eksempel må vi vite at ambulansen kommer når vi trenger det.

Beredskapen skal tilbake med politi og ambulanse i tillegg til lokalt brannvesen og frivillighet nær folk. Altfor ofte er brannvesenet først. Det skyver både ansvar og kostnad over fra stat til kommune. Det er uhørt når folk i hele landet skal ha like god beredskap. Dette vil Senterpartiet og regjeringa gjøre noe med.

Det handler om trygghet. Tillit. Og Nærhet. Verdier Hurdalsplattformen og Norges nye regjering tar godt innover seg. Nå får Norge og Oppland ny kurs.