som den mer konservative fetteren til Shining, viser kvartetten Lucky Novak at selv om det tilsynelatende går litt over stokk og stein, kan moderne jazz både være leken og nyskapende. Anført av saksofonist Tom Lowerson, gir Lucky Novak lytteren både mjuke og harde pakker, men, skal det vise seg, gjennomgangstonen er skummel som et lykketroll. Vi får en dus utgave av bandet i den stemningsskapende Get out of my dreams, men heldigvis viser bandet at de også besitter evnen til å kvesse klørene - i hvert fall littegrann. For det er når de lar villskapen råde Lucky Novak virkelig får lytteren til å spisse ørene. Jazzraset i The Lucky Novak syndrome strikes! er en effektiv komposisjon der samspillet til lytternes store begeistring blir satt på prøve. Litt synd at man ikke får mer av den varen. Den rolige The truth and nothing but the battered truth er en ganske så uengasjerende mjukis som fungerer som et forord til den litt mer spreke Punch drunk. Den morsomme Farmers Market-pastisjen Cèsar de carneval (med full blåserrekke – hvor var de tidligere på albumet?) løfter en ellers overraskende behagelig utgivelse.