Ser at du mangler alternativ til jernbane i forbindelse med ny Mjøsbrua. Ser du mener den skal gå via skulhusodden til Moelv. Det beste alternativet er ikke undersøkt godt nok i mine øyne. Det er å bygge ny bru på nordsiden av eksisterende bru. Der er det morenefjell som er det samme som eksisterende bru er bygget på.

Skulhusodden – Moelv, der er dybdeforholdene størst, grunnforholdene mest kompliserte. Konsekvensen for jordbruk, huseiere og hytteeiere er store. Det beste er vel å ivareta, i stedet for at konsekvensene for hele grenda blir stor.