Gå til sidens hovedinnhold

Ny Mjøsbru – se på det nordlige alternativet

Artikkelen er over 1 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Da debatten om trasévalg for framføring av E6 og ny Mjøsbru gikk i 2013/14, ble det lansert to alternativer – det nordlige og det sørlige. Gjøvik kommunestyre gikk for det sørlige alternativet selv om det for eksempel ikke var anbefalt av Fylkesutvalget i Oppland Fylkeskommune. Vi var kun en håndfull representanter som stemte for trasévalget nord for nåværende bru da saken var oppe til avgjørelse i kommunestyret i juni 2014.

Siden da har en del forhold endret seg. Nye Veier strever med å finne et gunstig veivalg både med tanke på ilandføring, men også med tanke på dybde og grunnforhold i Mjøsa. Kanskje er ikke det sørlige alternativet riktig? I 2014 var planen å rive eksisterende bru, nå skal den bli stående og brukes til lokaltrafikk, men å legge ny bru rett nord for eksisterende bru bør nå sees på igjen.

Begge de to ilandføringene i det sørlige alternativet er utfordrende. Enten fjernes perlen Fjordheim eller så fjernes et lite hyttemiljø og et gårdsbruk på perlen Skulhusodden. Vi kan altså unngå det og samtidig komme billig ut av bruløsningen ved å se nordover.

Hva vinner vi med det?

  • Fjordheim Galleri bevares og det de kulturverdier som ligger i dets omgivelser.
  • Skulhusodden kan da også skånes.
  • Er det ikke slik at ved det nordlige alternativet så kommer veien mer riktig i forhold til begge de tomtene som er presentert som mulig plassering av nytt hovedsykehus?
  • Jeg mener at den konsekvensutredningen som ble lagt fram i 2013 viste at det nordlige alternativet var det beste både økonomisk og i forhold til grunnforhold. Når Nye Veier ikke har sett på dette (?) så antar jeg at det skyldes de faktiske vedtakene som ble gjort om det sørlige alternativet.
  • Framtidig ny riksvei 4 fra Gjøvik til Mjøsbrua vil også komme ut med riktig tunnelløsning ved det nordlige alternativet.
  • Ved å velge trasé nord for eksisterende bru vil det også bli mindre krav om erstatninger og erstatningstomter.

Min utfordring til det politiske miljøet i Gjøvik og Ringsaker og til Nye Veier er derfor: se på en bruløsning nord for eksisterende bru.

Kommentarer til denne saken