Vi leser i avisen at planleggere av ny Mjøsbru leter etter gode alternativer for plassering, både sør og nord for dagens bru.

For veldig mange mennesker, de som er positive til å utvikle Innlandet gjennom god og miljø/klimavennlig infrastruktur, ville det være direkte uklokt å planlegge ny Mjøsbru uten å ta hensyn til en fremtidig togforbindelse mellom Dovrebanen og Gjøvikbanens forlengelse.

For andre som i dag ikke kan forstå at Norge må satse på dette, men tror at stadig mer bilkjøring og motorveibygging er saliggjørende, om enn klima og miljø ødelegges og bensinprisen øker til 30–40 kroner literen (noen eksperter utelukker ikke en dobling av oljeprisen), kan det vel ikke bety noe at planer for ny Mjøsbru ikke utelukker en ny jernbaneforbindelse over den vakre innsjøen vår?

Planlegging av nytt sykehus, nytt dobbeltspor, ny Mjøsbru, oppgradert rv4 samt en mulig fremtidig ny jernbaneforbindelse, burde selvfølgelig ta hensyn til hverandre og koordineres. Akkurat nå foregår det atskilte planleggingsprosesser, de lever i sine egne bobler. Hva må til for at dette koordineres?