Det er nå 11 år siden kunstgressbanen på Vind ble lagt sist, og endelig skal banen få nytt dekke. Titusenvis av treningstimer på gressmatta på Vind har gjort sitt for underlaget, og den nye kunstgressbanen skal stå klar til første del av Gjøvik Cup i midten av september, eller forhåpentligvis litt før.

Økonomiske bidrag
Med en kostnadsramme på 4,8 millioner, håper vi at både lokale og flere til ønsker å støtte oss med gode bidrag, sier markedsansvarlig Mette Stenersen. Årlig benyttes banen av tusenvis av barn og unge, og dette ønsker vi fortsette å legge til rette for. Vi er svært takknemlige for at Gjøvik Kommune støtter prosjektet vårt, og vi mottar også midler fra Norsk Tipping. Vår generalsponsor, Toten Sparebank går også inn med gode midler. Øvrige sponsorer vil også bidra, og vi jobber med søknader til ulike fond, for å fullfinansiere banen. Private får også lov til å bidra, da hver krone teller, smiler Stenersen.

Uforutsigbare, tøffe tider
Strømprisene er en tung og uforutsigbar belastning for klubbøkonomien, og målet er å gjøre aktivitet for alle barn og unge så rimelig som mulig, under så gode forhold og trygge rammer på idrettsanlegget. For å få til dette, trenger vi bidragsytere – både private og bedrifter. Jo mer av banen vi får dekket økonomisk, jo mindre vil brukerne våre bidra med, sider Stenersen. Per dags dato benyttes anlegget av mange flere enn Vind IL`s medlemmer. Flere skoler og barnehager i Gjøvik bruker anlegget, det samme gjør Gjøvik kommunes ulike grupper (senior og Ung i Gjøvik), samt at flere klubber leier haller og baner hos oss. Det sier litt om behovet, og samtidig tilbudet vi har mulighet til å stille til rådighet, sier markedsansvarlig.

Blant Innlandets største idrettsklubber
Vind Idrettslag har i løpet av årene blitt en av Innlandets største idrettslag. Med over 1600 medlemmer og hele 9 ulike idretter å velge i – i tillegg til flotte turløyper og skiløyper på vinteren, har Vind blitt en middels stor bedrift. Vind IL fylte 90 år i februar, noe som skal feires skikkelig i løpet av høsten. Bok har blitt skrevet og jubileums-trøyer produsert av daglig leder Ketil Gjerde. For å holde de gode tilbudene ved like, er vi avhengig av gode samarbeidspartnere, ei suveren ressursgruppe og en voksende gruppe ansatte til å administrere og drifte idretten og anlegget, sier Mette. Også håper vi at både nærmiljø, bedrifter og samarbeidspartnere ser samfunnsnytten i å ha ett flott anlegg, hvor så mange som mulig kan holde seg aktive. Vi gleder oss i hvert fall stort til at den nye kunstgressbanen skal så klar, sier Stenersen entusiastisk. Da har vi endelig en bane som står i stil med den flotte flerbrukshallen vår – GOBB-arena. Samtidig er jeg 100% sikker på at banen vil skape ytterligere aktivitet og mindre belastning for brukerne våre.

Mer informasjon om hvordan du kan bidra, kan du lese mer om på vindil.no.