Ny krisepakke kommer sannsynligvis neste uke, men hva inneholder den? Jeg vil trekke fram et par eksempler som er viktig å satse på. Senterpartiet vil sikre gode tjenester nær folk. Med økte utgifter tilknytta koronautbruddet, risikerer flere kommuner og bedrifter økonomiske kutt i virksomheten.

Senterpartiet foreslo i sitt forslag til alternativt revidert budsjett og tiltakspakke inn for å styrke kommuneøkonomien, slik at kommunene ikke skal måtte gjøre nedskjæringer som en følge av virusutbruddet, og at aktivitet som bygg og anlegg skal kunne holdes i gang. Helsevesenet står i førstelinjen i møte med virusutbruddet, og Senterpartiet foreslo å bevilge midler til flere turnuslegestillinger og en styrking av allmennlegetjenesten.

Deler av reiselivet ble hardt rammet av koronarestriksjonene, og vinteren vi har i vente blir spennende. Senterpartiet har flere forslag som kan bidra til at reiselivet klarer seg gjennom krisen, som forlengelse av lav mva-sats ut 2020, og en rekke justeringer i kompensasjonsordningen for uunngåelige kostnader som vil gjøre at denne treffer reiselivet og sesongbedrifter på en bedre måte. Situasjonen i reiselivet må følges nøye. Det må kontinuerlig vurderes om det er behov for flere tiltak. Frivilligheten og kulturen er også avgjørende at overlever pandemien, og vi mener det trengs mer midler dit også.

Vi skal alle bidra i koronadugnaden. Men, det må også bli lagt til rette fra flertallet i Stortinget med fornuftig og riktig pengebruk. Senterpartiet har forventninger til at blant annet helsevesen, reiseliv og kommuner får sin del av kaka for å holde aktiviteten oppe.