Det burde være ukens hyggeligste nyhet; nesten halvparten av oss har gitt noen utenfor egen husstand en klem den siste uka. Norsk koronamonitor fra Opinion har gjennom hele pandemien stilt 25.500 nordmenn spørsmålet, og augustmålingen beskriver i denne sammenhengen ny «klemmerekord», åtte prosent høyere enn i juli og 19 prosent over gjennomsnittet i alle disse tunge månedene siden pandemien var et faktum.

Tallene konkretiserer følelsen av vi er på vei ut av tida da smitteverntiltakene ble etterlevd kompromissløst. 70,5 prosent av befolkningen har nå fått første vaksinedose, mens 47,7 prosent av befolkningen er fullvaksinerte. At regjeringen nøler med å gå til trinn fire i gjenåpningsplanen, får ikke mye oppmerksomhet. På butikken blir man nå igjen nesten sett litt rart på, om man fortsatt går med munnbind.

Men pandemien er altså fortsatt ikke over. Det er bare å se til Hamar, der et større smitteutbrudd den siste uka utfordrer kontrollen over smitten.

Med smitte både i barnehager, skoler og andre steder hvor mulige veier videre er mange, er det en vanskelig oppgave for smittesporerne å avgrense utbruddet og finne smittekildene.

Også i Gjøvikregionen og Hadeland har smitten økt etter skolestarten. På Gran har flere ungdomsskoleelever testet positivt, og det pågikk mandag hektisk smittesporing og møter for å håndtere situasjonen.

Det vi nå ser er ikke uventet. Helsemyndighetene har anslått at vi vil nærme oss 1300 smittede daglig i starten av september, og at de fleste smittede da vil være barn og unge, etter som flere og flere voksne er fullvaksinert. Spørsmålet er derfor om også tenåringene bør vaksineres for å få ned noe sirkulasjon av virus. Det er allerede besluttet å tilby vaksine til 16-17-åringene, mens vurderinger rundt enda yngre kommer denne uka. Generelt blir færre unge alvorlig syke av viruset, men om spredningen er så stor, vil faren nødvendigvis øke.

Imens vil rådene om hvordan familie og nærkontakter skal forholde seg, ut fra totalsituasjonen være annerledes enn før. Informasjonsbehovet er stort.