Sykehusdebatten har tatt ny fyr på gamle sørøstlige Hedmarken. Dette etter at Elverum-ordføreren gikk sammen med Hamar-ordføreren med et utspill som signaliserte at de to var enige om en funksjonsfordeling til det mye omtalte nullplussalternativet. En fordeling hvor akuttfunksjonene samles i et skissert erstatningssykehus på Hamar, mens Elverum sykehus får elektiv (planlagt) aktivitet.

Dette kom bardus på resten av det politiske miljøet i Elverum og lenger sørøst, som har fortsatte akuttfunksjoner på Elverum som den viktigste grunnen til å ønske seg nullplussalternativet. Trysil-ordføreren sier til Østlendingen at den løsningen Elverum-ordføreren nå støtter, umiddelbart vil sanke stemmer i hans region for hovedmodellen med Mjøssykehuset.

– Med de nye motorvegene er det jo bare minutter i forskjell på kjøretid til et erstatningssykehus i Hamar som til et hovedsykehus i Moelv, sier Erik Sletten (Sp) til Østlendingen.

Også Elverum Høyre åpner for å tenke en gang til på om partiet faktisk støtter nullplussalternativet, dersom alle akuttfunksjonene i denne løsningen samles i et erstatningssykehus på Hamar. Det andre alternativet er altså et hovedsykehus noen minutter lenger nord, pluss at Elverum blir elektivt sykehus også i denne hovedmodellen.

Det finnes de som spør seg hvordan Elverum og Østerdalens politikere ikke har sett, eller i det minste tatt høyde for, at dette ville komme. Ikke minst når en ser hvor bredt fagmiljøene stiller seg bak at utviklingen går i retning av samling. Internt i Sykehuset Innlandet er det selvsagt de medisinskfaglige løsningene som diskuteres når man nå snakker om mulighetene til å rigge det beste sykehustilbudet man kan få for pengene som stilles til disposisjon.

Alt tyder på at denne debatten ikke er over. Men det er ingen tvil om at det hviler et tungt ansvar på organisasjonen som nå under høytrykk utreder den framtidige sykehusstrukturen. Dette er tiårets viktigste avgjørelse for Innlandet. Og det er nødvendigvis mange argumenter som ikke når helt opp når en løsning vektes foran den andre, ut fra de kriteriene som allerede er vedtatt.