Ny E6 – ny Mjøsbru – ny RV4 – jernbane fra Gjøvik til Moelv/Hamar/Lillehammer

Av
DEL

MeningerDette er skrevet i lys av at den beste løsningen vedrørende ny bru over Mjøsa i 2014 ble valgt bort av Gjøvik kommunestyre; nord for dagens Mjøsbru. Vi som er berørt av prosjektene som er nevnt i overskriften er ikke motstandere av god infrastruktur i Mjøsområdet, men vi er motstandere av dårlige løsninger.

Stat og fylkeskommune støvsuger Gjøvik kommune for aktivitet og arbeidsplasser. Et av resultatene er massiv jobbpendling med bil til Hamar og noe til Lillehammer. På Smedmoen merker vi denne trafikken, og mye annen trafikk, i form av støy og miljøutslipp: NOx, CO2, støv fra forbrenning av drivstoff og støv fra dekk/veg. Vi har livsfarlige vegkryss her. Årsdøgntrafikken (ÅDT) forbi Smedmoen er 12 500 (Statens vegvesen).

Vi er 74 oppsittere i Smedmovegen, Smedmovika, Smedmogrenda, Smedmobakken, Hanssveavegen og Dalaroa, foruten 23 oppsittere i Skulhusroa og Skulhusvegen, som daglig må gjennom disse livsfarlige kryssene. I tillegg kommer 3 lastebilentreprenører og en bussentreprenør (ved krysset) og mange andre oppover i Biri, Redalen og Snertingdalen som benytter Hanssveavegen (FV164). Dersom ingenting gjøres går det snart liv her. Statens vegvesen har så langt avvist alle forslag om tiltak.

Jernbane som kan koble sammen Gjøvikbanen og Dovrebanen er helt ute av planleggingen vdr kryssing av Mjøsa ved Moelv/Biri. Slik togforbindelse kan redusere biltrafikken og med det bidra til bedre klima, miljø og helse.

Tillater meg å foreslå følgende:

1. Overfør ny RV4 fra Mjøsbrua til Hunndalen/Raufoss til Nye Veier AS. Da vil vegen kunne realiseres innen 2025(?), mens dagens plan fra Statens vegvesen ifm neste nasjonale transportplan (NTP) tilsier tidligste start på prosjektet i 2024.

2. På denne måten unngår Gjøvik å bli en «blindtarm» i vegsystemet mellom Mjøsbyene. Vi får et helhetlig vegsystem.

3. På Smedmoen får vi en endring - det kan ikke bli verre og farligere enn det er nå.

4. Bane Nor må inn på arenaen vedrørende forlengelse av Gjøvikbanen til Dovrebanen. Dersom alternativ 1 eller 2 (Bråstad eller Dalsjordet) velges fra «KVU Transportsystemet Jaren (Oslo) – Gjøvik – Moelv» så kan planleggingen samordnes med planleggingen av RV4 Mjøsbrua-Hunndalen. Planleggingen av jernbane i parallell med planlegging av ny RV vil sikre at jernbanen kan realiseres lengre frem i tid.

5. Anbefaler at Gjøviks politikere vil «hiver seg i kalosjene» og bidrar til løsninger langs disse linjer. Dette bør bli tema i valgkampen!

Der er kjent taktikk når en skal argumentere for noe at saken fremlegges slik at beslutningstakeren til slutt sier ja for egen fordel. Området Toten, Gjøvik, Lillehammer, Ringsaker, Hamar og Elverum trenger god transportinfrastruktur for å kunne utvikle seg. Det er bra for oss som bor her og det er nødvendig for nasjonen Norge at verdiskapingspotensialet herover utnyttes til fulle. Sentrale politikere skal, på landets og egne vegne, bli så overbevist av vår argumentasjon at de «løper etter oss med penger» for å realisere dette. Dere som er politikere og byråkrater i den nye Innlandet fylkeskommune og i de nevnte kommuner har en jobb å gjøre!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags