Ny E6 Moelv-Roterud

Av
DEL

MeningerÅpent brev til Gjøviks politikere vedrørende Nye Veier sin prosess med ny E6 Moelv-Roterud.

Dere politikere må i disse tider, med lokalvalg og fylkestingsvalg og forberedelser til dette, håndtere mange oppgaver parallelt. Også vi som velgere burde nok være mer opptatt av det dette betyr, enn det mange av oss er.

Nye Veier (NV) har antakelig skjønt at det pågår mye i det politiske miljøet for tiden. Det må være svært beleilig å plassere et forslag til planprogram for «E6 Moelv- Roterud» og ny Mjøsbru til høring midt oppe i ferietid og forberedelser til valgene. Det har vært svært lite omtale og synlighet i denne prosessen så langt, kanskje er det bevisst for ikke å lage oppmerksomhet og skape støy. At det kommer opp nå betyr at de politikeren som skulle vært mer informert, er kanskje på vei ut av politikken. De nye som kommer inn har ikke deltatt i det arbeidet som har vært, og vil kunne være lette å fange inn i den «fantastisk» miljøvennlige, effektive og samfunnsøkonomisk riktige versjonen av NV.

Etter å ha vært i dialog med de fleste av partiene i Gjøvik, har jeg fått klare tilbakemeldinger på at dette nå engasjerer. At de i dag ikke kan låse seg til et svar om det ene eller det andre alternativet aksepterer jeg, men vi som velgere har høye forventninger til at deres engasjement blir tydelig framover. Jeg setter pris på de tilbakemeldingene jeg har fått, de er ærlige og viser vilje til å lytte. De ser at NV kjører i gang med et forslag til planprogram som ytterligere går ut over det som er i vedtatt arealdel av Kommundelplan (KDP). Der foreligger det en trase som etter mye diskusjon ble vedtatt. Denne ligger lenger sør enn det Statens vegvesen foreslo i sitt arbeid, men det stopper ikke NV fra å gå enda lenger. Ikke bare gå, de kjører denne prosessen i 110 km/t for å fremme sin visjon som en rask, effektiv og samfunnsøkonomisk utbygger. Dette klarer de med få ansatte, og selvsagt konsulenthonorarer i millionklassen.

Prosessen nå skal gå så fort at de ikke kan ta seg tid til å samordne og forberede dette med påkopling av ny firefelts rv. 4. Dette ville antakelig medføre en utsettelse av ny E6 og Mjøsbru, og medføre bygging av en sammenkopling av motorveiene til en kostnad av minimum 300 mill. kr. Det ville også skape en større forutsigbarhet for alle som nå bare vet at det er «vestkorridoren» som er forslaget. Det er klart at slike mindre ekstraoppgaver og unødvendige hensyn, vil de neppe bruke tid og ressurser på når deres ansvar et å få E6 raskt ferdig til Øyer.

Som velger på Gjøvik har jeg nå en klar forventning til våre politikere i denne prosessen. Være tydelige å ta tak, slik at dette arbeidet ikke bare skjer i den administrative delen av Gjøvik kommune. Vis at det er en vesentlig forskjell på forslagsstilleren Nye Veier, og de besluttende organer i den politiske styringen av Gjøvik kommune.

Første mulighet er å legge føringer for hvor langt Nye Veier skal gå i sitt planprogram, og hvilke forventninger dere har til innholdet. Det neste er utarbeidelsen av forslag til ny KDP som Nye Veier, i samarbeid med dere nye og fortsettende politikere, og ved hjelp av «Medvirkningsportalen» skal gjøre. Krev å bli holdt informert og følg opp at dere blir det, slik at dere ikke bare stilles overfor overraskende valg med korte frister.

Når neste år går mot slutten, skal ny KDP vedtas. Da håper jeg at dere har sørget for å være informert og engasjert, og ikke minst hatt en god dialog med oss som berørte og velgere. En ekstra sving innom for å forsere ny rv. 4 må vi også håpe at dere får tid til.

Kanskje vi da kan ta hverandre i hånda i 2021 og si: «Dette var det beste vi kunne få til sammen».

Med et velment ønske om et godt valg med tydelige standpunkter, et stort forventningspress og et par spennende år framover.

Arnt Erling Vik

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags