(Toten Idag)

– Vi har kjørt bra på råbygget for å få teglen på plass før det blir kaldt, forteller anleggsleder Gudmund Lien Bjørnstad i Veidekke.

De vant anbudet om å bygge den nye brannstasjonen i tilknytning til industriparken på Raufoss, og satte spaden i jorda 20. mars i år.

Et halvt år senere står hele råbygget ferdig, og strukturen får tett tak i disse dager.

Innen en måneds tid regner de med å ha tettet hele bygget, og i slutten av oktober er mur og tegl også ferdig, kan anleggslederen opplyse.

Med god framdrift i første halvår ligger entreprenøren an til å bli ferdig en måned før opprinnelig overleveringsdato som var satt til 30. juni 2021.

– Vi har lovet å ferdigstille bygget cirka en måned før den opprinnelige planen, bekrefter Lien Bjørnstad.

Bildeserie

Slik blir den nye brannstasjonen på Raufoss

Oppbygningen følger et naturlig løp

Brannsjef Bjørn Sondra Kjelsrud og kollegene gleder seg stort til å komme på plass i et moderne bygg der alt er spesialtilpasset deres behov.

– Logistikken i bygget har vi jobba mye med. I 2015 begynte vi med gråpapiret på kontoret mitt og gikk gjennom prosessen i bygget fra alarmen går til vi er tilbake for debrif, forteller brannsjefen.

Det har resultert i bygget man i dag kan se tydelig konturene av hvordan vil se ut.

Når mannskapet kommer inn har de egne parkeringsplasser rett ved inngangen som gir dem raskest tilgang til utstyret de skal hoppe inn i og ta med seg.

Derfra går veien ut i hallen hvor utrykningsbilene kommer til å stå. Når de kommer inn igjen går de inn i det som er definert som skitten sone, hvor biler, utstyr, klær og mannskap vaskes ned.

Så sluses de inn i ren sone, og kan bevege seg til debrif og avslapning før de går hver til sitt.

I bygget får brannmannskapene også et eget treningsrom. I andre etasje er møterom, kontorer og tekniske rom alt i dag delt inn slik de skal være.

Vil bygge en åpen stasjon

De ansatte som i dag er spredt rundt på tre ulike lokasjoner samles her i ett bygg, som også vil bli langt mer tilgjengelig for befolkningen i kommunen enn dagens brannstasjon som ligger innenfor porten til industriparken.

– Vi vil bygge en åpen brannstasjon, og ser fram til å ha en stasjon folk kan besøke. Her kan vi ha brannvernopplæring, barnehagebesøk og så videre, sier Kjelsrud.

– Dette skal bli et bygg som alle har et forhold til, og som vi kan utvikle brannvesenet videre i. Dette er en optimal løsning med alt samlet, konstaterer beredskapsleder i Vestre Toten brann og redning, Svein Victor Yttervik.

Det totale budsjettet for prosjektet er på 52 millioner kroner.

Les også

Rapport: Kornsiloen hadde en utvendig temperatur på 200 grader da brannvesenet ankom stedet

Godt samarbeid

Brannsjefen og beredskapslederen roser samarbeidet med entreprenøren, som har vært tett hele veien.

– Vi har vært invitert på de fleste av deres møter. Vi er avhengige av at funksjonaliteten blir ivaretatt, og det har til tider vært mye møtevirksomhet – men det har vært veldig konstruktivt, sier Kjelsrud.

– Tidlig involvering har nok vært en suksessfaktor, bekrefter Yttervik.

Noe av det positive med at det har gått litt tid siden de først begynte å planlegge ny brannstasjon er at de nå har fått med seg den seneste utviklinga innen blant annet HMS, innredning og logistikk, mener han.

– Samtidig må man sette strek på et tidspunkt og gjennomføre bygginga, sier beredskapslederen.

Blant det som ble mye debattert i forkant var selve plasseringa av stasjonen. Etter å ha sett på tolv ulike alternativer endte de med å gå for å plassere brannstasjonen ved inngangen til industriparken, men utenfor gjerdene.

– Vi har et tidskrav på når vi skal være klare ved utrykning, og da er det ikke likegyldig hvor vi ligger. Denne plasseringa gir optimal beredskap til hele kommunen, samtidig som vi er tett knytta til industriparken, sier brannsjefen.