Vakttelefonen inngår i en ny beredskapsordning. Den er en kombinasjon av rovviltberedskapen i de to tidligere embetene i Oppland og Hedmark, og tilpasset det omfang og antall saker nye Innlandet vil ha.

«Ordningen vil gi god tilgjengelighet og ivareta kravet om rask håndtering av skadefellingssøknader og oppfølging i akuttsituasjoner. Det vil bli gitt SMS-varsel til aktuelle kommuner, beitelag mv. ved sikker observasjon av ulv og ulveskade i beiteprioriterte områder, i tillegg til varsling i alle akutte situasjoner der Fylkesmannen gir skadefellinger på freda rovvilt», skriver Fylkesmannen i Innlandet i en nyhetsmelding.

Den nye vakttelefonen har nummeret 970 29 840. I beitesesongen 15. mai til 15. september er den bemannet fra klokka 08 til 21 alle dager. Utvidet telefontid vurderes i perioder med ekstra høy beredskap.

«For å bidra til å redusere skadeomfanget ved rovviltangrep, er det viktig at dyreeier/beitelag har gode interne varslingsrutiner for å høyne beredskapen i beitelaget i akutte situasjoner. I tillegg er det viktig å raskt søke selv eller varsle kommunen slik at søknad om skadefelling blir sendt når grunnlaget er tilstede», bemerker Fylkesmannen.