Torpa Idrettslag mottok i desember 2019 støtte fra Sparebankstiftelsen DNB til etablering av en aktivitetspark i Torpa. Gleden var stor og arbeidet kunne settes igang etter litt tid med planlegging. Selv om prosjektet ikke ble fullfinansiert, var det nok til at vi så at det var mulig å få til. En stor takk til Sparebankstiftelsen DNB. Idrettslaget har gått inn med resten av midlene som var nødvendig for å fullføre prosjektet.

Nordre Land kommune har velvillig stilt grunn til disposisjon og vært en enkel samarbeidspartner for at det formelle skulle være i orden.

Anlegget skal være et sted hvor barn, unge og familier kan samles. Fysisk aktivitet står i høysetet, men det vil også være et sted for en god prat. Aktivitetsparken er plassert i skogen bak Mariringen barnehage, der det fra før også er en lavvo. Aktivitetsparken er ment å kunne brukes både av barnehagebarn og skolebarn på dagtid og selvsagt er det ingen stengetid for bruk.

Bygda er uten skolebygg ut 2021, og områdene rundt skolen og Mariringen barnehage er preget av anleggsarbeider. Mens vi venter på ny skole og idrettshall er det dårlig med arenaer for uteaktivitet og kroppsøving. At vi med støtte fra Sparebankstiftelsen DNB lyktes med å etablere aktivitetsparken akkurat nå gjør skoledagen litt mer variert for ungene i Torpa, både nå og når ny skole tas i bruk.

Etterhvert som idrettsaktiviteten normaliserer seg vil apparatene kunne brukes av de ulike gruppene i idrettslaget, såsom allidrett, fotball og ski. Kanskje ser vi også grupper av voksne som tar seg en treningsøkt her?

Vi øsnker alle velkommen til å ta aktivitetsparken i bruk og håper alle vil ta godt vare på den.