Ja, vi tar utfordringen; la oss snakke om abort. La oss gjøre abort til den store valgkampsaken.

I OA 5. august sier Celina Christoffersen, Ungdomskandidat i Innlandet Venstre at hun ønsker en friere abortlov som kan ta vare på begge parter. Hun spør: Hvor skal grensen gå mellom kvinnens rett til selvbestemmelse og fosterets rett til liv? Venstres svar på dette er en modernisering av dagens abortnemnd og grense for abort satt til uke 18. Med dette mener hun å protestere på Rødt og SV sine vedtak om utvidelse av dagens abortlov med selvbestemt abort fram til uke 22.

I VG 9. august blir KrF-leder Kjell-Ingolf Ropstad spurt om han er for eller imot abort. Han svarer at de trenger en utredning før de kan svare på dette spørsmålet. Like fullt vil de gjøre temaet abort til en av hovedsakene i årets valgkamp, ved å forsvare dagens abortlov. Hva slags utredning trenger man for å kunne ta en avgjørelse om man er for eller imot å avslutte liv? Hva er egentlig forskjellen på om man setter grensen for selvbestemt abort på uke 12, 18 eller 22? Abort er å ta liv. Hvert år blir tusenvis av barn fratatt muligheten til å leve. Abortlovens begrep «selvbestemt abort» setter kvinnen i førersetet og hennes rettigheter kommer først. La oss dreie perspektivet over til det ufødte barnets rettigheter et øyeblikk:

Et foster er et lite menneskebarn, med selvstendig egenverdi. Fullstendig hjelpeløs og totalt avhengig av kjærlighet og beskyttelse fra sin mamma og pappa. Det ufødte barnet har et eget hjerte fra det er 21 dager gammelt. Barnet har armer og bein, fingre og tær, øyne, nese og munn, allerede fra 8. svangerskapsuke.

Partiet De Kristne mener dette lille ufødte barnet i mammas mage trenger rettsvern fra unnfangelsen av. Det er riktig at det er mange hensyn å ta underveis i et svangerskap, for hele familien; både mor, far og barnet i mammas mage. I debatten om abort fokuserer man oftest ensidig på kvinnens rettigheter. Gjennom dagens abortlov krenker vi det ufødte barnets liv og rettigheter.

Partiet De Kristne har nullvisjon mot abort. Det må starte med at alle må ta ansvar for sine egne handlinger. Gravide trenger ikke informasjon om abort, men grundig informasjon om etiske betenkeligheter om abort og mulige senskader for kvinnen, samt mulighetene som finnes for å kunne bære fram barnet med styrke og selvtillit, og etter fødselen kunne bygge en sterk og robust familie som kan gi barnet den beskyttelse og kjærlighet som trengs. Vi vil jobbe for at vårt helsevesen først og fremst fokuserer på å redde liv, også når det kommer til det ufødte barnet, slik at de i stedet kjemper for å unngå abort. Vi må finne bedre løsninger slik at gravide og vordende foreldre får bedre rådgivende hjelp og økonomiske tiltak som kan være til hjelp og støtte. Vi må ruste opp et helsevesen som verner om kvinnen og barnet i den sårbare svangerskapstiden. Vi må gi bedre vilkår for støtteapparat og frivillige organisasjoner som kan være til støtte og hjelp for familier eller enslige mødre, etter fødselen for dem som trenger slik hjelp og støtte.

Partiet De Kristne vil arbeide for en lovfestet rett til liv fra unnfangelse til naturlig død. Vi har en nullvisjon mot abort. Vi trenger ingen utredninger. Vi vil kjempe for nullvisjon mot abort.