Regjeringen har fra 2025 bestemt at alt nybilsalg skal være fritt for fossilt drivstoff. I den forbindelse har det sneket seg inn begrepet «nullutslipp». Jeg savner at noen definerer hva de legger i begrepet nullutslipp. Per i dag er det ingen nullutslippsalternativer i markedet, da alle biler har store utslipp ved produksjon og i tillegg er det ingen som kan garantere hvordan strømmen til min bil er produsert.

Situasjonen i kraftmarkedet er slik at med dagens kuldebølge må det tilleggskraft produsert med kull og/eller diesel inn i markedet. Dette betyr at hvis vi i tillegg skal øke strømforbruket ved å elektrifisere bilparken, vil kraftunderskuddet bli enormt uten forurensende kullkraft. Hvordan har myndighetene tenkt at dette underskuddet skal dekkes?

Med den utbyggingstakten det i dag er på fornybarkraft, vil det ta tiår å dekke et slik kraftbehov med fornybar. Altså blir alternativet kraft produsert fra kullkraftverk. Hvor er da miljøgevinsten?

I tillegg til kraftutfordringer bringer elbilsatsingen med seg mange andre store utfordringer. Ingen vet i dag noe om hvor langt livsløp en typisk elbil har. Vi har lest om reparasjoner i hundretusenkronersklassen for nesten «bagatellmessige» feil. Noe som betyr at biler skrotes og nye må produseres. Miljøvennlig? Neppe.

Et etisk og moralsk dilemma som må løftes fram er utvinning av kobolt. Hvor langt er vi villige til å gå for å være «best» i elbilklassen? Kobolt er et avgjørende metall i dagens batteriproduksjon. Dette utvinnes i hovedsak fra underjordiske gruver i Kongo, av småbarn. Disse barna lever under uverdige og umenneskelige forhold med meget høye dødstall. Er dette noe vi er villige til å lukke øynene for i vår streben etter å framstå som de mest miljøvennlige?

Mener disse betraktningene må problematiseres og drøftes slik at vi får til et nødvendig skifte med oppslutning i befolkningen. Slik det framstår i dag blir det meste retorikk uten nødvendig faglig dokumentert innhold.

Har prøvd å få svar på mine problemstillinger fra flere hold, blant annet fra klima- og miljøministeren, men de svarer i hovedsak på spørsmål som ikke er stilt.