Gå til sidens hovedinnhold

Nullpluss eller hovedsykehus?

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Ny sykehusstruktur med fokus på pasienten, ikke på byutvikling. Målbildet for framtidig sykehusstruktur i Innlandet er å utvikle pasientens helsetjeneste. Det skal tilbys flere tjenester nærmere pasientens hjem og samle de spesialiserte tjenestene i et nytt sykehus. Mjøssykehuset skal bli et sykehus for hele pasienten.

Sykehuset Innlandets (SI) største utfordring er små og fragmenterte fagmiljøer. Fagmiljøene er er enige om at dette går ut over pasientbehandlingen. Løser nullplussalternativet (dagens struktur med nytt sykehus på Hamar) nevnte utfordring?

Nei.

SI har en kostbar struktur. Det er døgnberedskap ved fem somatiske og to psykiatriske sykehus. Parallelle vaktlinjer. Lønn til ansatte, vikarer og innleid helsepersonell utgjør 2/3 av de årlige kostnadene. Det er derfor avgjørende at det sikres en effektiv utnyttelse av disse ressursene. Gjøres det best ved nullplussalternativet (opprettholde dagens struktur + nytt sykehus på Hamar)?

Nei. En samling av fagkompetanse innen alle funksjoner, vil være kostnadseffektivt og ikke minst svært pasientvennlig.

Gitt at utredningsutvalg og styrene i SI og HSØ setter pasienten foran byutvikling, kan det kun bli et klar og entydig vedtak som forhåpentligvis behandles i helsestatsrådens Foretaksmøte sent i august/primo september i år.

Kommentarer til denne saken