Skjønner ikke hva de skal med en motorvei til mellom Løten og Hamar? De har allerede en (Rv 3 med ny fire-felt vei) som går fra Brenneriroa på Løten via Vallset- Stange. Da kommer du inn på E6 og kan ta den til Hamar Det er da cirka 30 kilometer. Her kan du vel også kjøre i 100-110. Så tar det vel maks 17-18 minutter.

Kjører du Rv 25 i dag fra Brenneriroa på Løten til Hamar er dette 13 kilometer med noe lavere fartsgrense, og bruker i dag cirka 16 minutter på denne strekningen (sjekk gjerne Guler sider).

Kan ikke bli mange minutter å spare på å bygge ut denne strekningen. Trodde også de hadde forsynt seg med nok dyrket mark på nye motorveier i dette område? Der er også sterke reaksjoner på disse planene i Hamar-regionen, ikke minst i debatt på h-a.no.

Ser også at noen mener at eksportindustrien på Raufoss kan velge å kjøre om Mjøsbrua og Hamar for å komme til Oslo for å bruke eksisterende motorvei? Litt av en omvei, både i tid (cirka 55 minutter) og strekning (60 kilometer), som er meget kritisk for transportører og eksportindustrien i Vestoppland. Anbefaler å bruke de midlene som er satt av til ny motorveg mellom Hamar og Løten på Rv 4 videre sørover fra Gjøvik!