Standard Norge arrangerer et åpent seminar, Norwegian Business Forum, der flere internasjonale og nasjonale sikkerhetstopper fra Telenor, Huawei, Equinor og NSM holder innlegg om utfordringer knyttet til cyber- og IT-sikkerhet.

Ekspertene, som representerer 54 land, er medlemmer av den internasjonale standardiseringskomiteen for IT-sikkerhet. 320 eksperter deltar på Gjøvik.

Felles oppskrift

– En standard er en felles oppskrift på hvordan noe skal lages eller gjennomføres. Samfunnet er bygget på standarder og uten dem ville hverdagen vært tungvint. Det for eksempel internasjonale standarder som gjør at du kan bruke samme bankkort Tokyo, Moskva og Johannesburg som her hjemme. Eksperter har blitt enige om en felles teknologi og fasong på bankkortet, sier pressekontakt Einar Morten Lassesen.

Bente Hoff fra Norsk Sikkerhetsmyndighet (NSM) deltok på konferansen på Gjøvik.

– Norske virksomheter framstår som lite motstandsdyktige mot trusler i det digitale rom og påpeker på at NSM det siste året har koordinert håndtering av større og mer alvorlige hendelser enn før. Trusselbildet er stadig mer krevende og stadig mer dyktige angripere. Vi blir mer og mer digitale, og det krever at vi har gode felles løsninger. Jeg sammenligner det som å kjøre bil i trafikken – det er viktig å følge trafikkreglene også i IT-landskapet. Vi ser blant annet at passord ligger åpent ute på nettet, sier Hoff og sikter til at 1,4 milliarder passord er lekket i en søkbar database, ifølge Aftenposten.

 

Topptunge bedrifter deltar

Standard Norge er Norges medlem i den europeiske standardiseringsorganisasjonen (CEN) og den internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISO. Standard sikrer at norske interesser blir ivaretatt når standarder utarbeides internasjonalt. En rekke topptunge bedrifter deltar. Telenor, Equinor, Telenor og MSN er blant foredragsholderne på Gjøvik. Forumet arrangeres i samarbeid med NTNU, Microsoft, Equinor, Telenor, Direktoratet for forvaltning og IKT, Huawei og Oppland fylkeskommune.