Nitten avgangsstudentene fra Bachelor i grafisk design ved NTNU i Gjøvik holdt utstilling 2.–3. juni i lokalene på skolen på Gjøvik.

Studentene viser hver fram ti av sine arbeider. Utstillingen inkluderer designarbeider for papirbaserte og digitale medier, samt design av skilt- og veifinningssystemer. Eksempler på bedriftsprofilering, design for web og mobile enheter, bokdesign, tidsskriftdesign, avisdesign, kalligrafi og skriftdesign ble stilt ut.

– Mitt bidrag er en redesign av Oppland Arbeiderblad, bøker av Hunger Games, et klesmerket og profilering av Nasjonalmuseet i Oslo, sier mossingen som nå er ferdig med tre års utdannelse på Gjøvik.