NTNU vil ha medisinutdanning i Gjøvik – UiO i Innlandet

KJEMPER OM MEDISINUTDANNINGEN: NTNU vil ha desentralisert medisinutdanning til Gjøvik, men UiO samarbeider allerede med Helse Sør-Øst. UiO ønsker også å opprette medisinutdanning i Innlandet.

KJEMPER OM MEDISINUTDANNINGEN: NTNU vil ha desentralisert medisinutdanning til Gjøvik, men UiO samarbeider allerede med Helse Sør-Øst. UiO ønsker også å opprette medisinutdanning i Innlandet.

NTNU og UiO kjemper om å etablere medisinutdanning – i Innlandet.

DEL

NTNU vurderer å opprette medisinutdanning i Gjøvik, mens UiO vurderer å opprette et campus ved Sykehuset Innlandet. Nå er det opp til departementet å avgjøre saken, skriver Universitetsavisa.

NTNUs problem er at sykehusene i og rundt Gjøvik tilhører Sykehuset Innlandet i Helse Sør-Øst, mens NTNU er tilknyttet Helse Midt-Norge. Universitetet i Oslo har foreløpig monopol på praksisplasser for sine medisinstudenter ved sykehus i Helse Sør-Øst.

Om NTNU skal lykkes med å opprette en desentralisert medisinutdanning i Gjøvik, må det gjøres i dialog med Universitetet i Oslo, men Universitetet i Oslo ønsker også å opprette en desentralisert medisinutdanning i tilknytning til Sykehuset Innlandet.

– Robust miljø

Viserektor Jørn Wroldsen ved NTNU Gjøvik vil gjerne ha medisinutdanning i Gjøvik.

– Det er veldig spennende, og vil gi Gjøvik et bredere og mer robust miljø med flere ansatte og flere studenter, sier Wroldsen til Universitetsavisa.

Han mener det ikke er et problem at praksisplassene til medisinstudiet blir hos Helse Sør-Øst, som er UiOs domene. Han viser blant annet til at NTNU allerede har sykepleier- og radiografstudenter i praksis i Helse Sør-Øst.

Nye pedagogiske modeller

Universitetet i Oslo er imidlertid allerede i kontakt med Sykehuset Innlandet.

«En campus utenfor Oslo kan gi mulighet til å prøve ut nye pedagogiske modeller i et tettere samarbeid mellom universitet, sykehus og kommunene rundt, samt åpne for tverrprofesjonell undervisning sammen med lokale undervisningsinstitusjoner med andre helseutdanninger», skriver rektor Svein Stølen i høringssvaret til Grimstadutvalgets rapport.

Støtter NTNU

Ordfører Torvild Sveen har allerede uttalt støtte til NTNUs variant med medisinutdanning i Gjøvik.

– Vi støtter initiativet til NTNU helhjertet. Med basis i den sykepleieutdanningen vi har, senter for omsorgsforskning og det store kompetansemiljøet Gjøvik har innen helse, vil det være en naturlig forlengelse å ha medisinsk utdanning i Gjøvik, sa Sveen til OA i november.

Artikkeltags