NTNU og Dokka Fasteners signerte historisk lisensavtale: Sammen gjør de boltene smarte

Boltene som blir levert fra Dokka skal selv fortelle hvordan de har det etter et de er montert. Slik går det når forskingen og lokal industri samarbeider.