Medisinutdanning er et seksårig profesjonsstudium. Det er utrolig krevende og tungt. UiO har presentert en modell for sitt profesjonsstudium i medisin fra våren 2025. Den baserer seg på at 10 av UiOs 4.- og 5. års studenter, skal kunne gjennomføre disse to årene i Innlandet, for å så vende tilbake til Oslo det siste og sjette året.

Deretter kom NTNU på banen med sin modell for en desentralisert medisinutdanning, der NTNU ønsker de to første årene ved NTNU Trondheim, og de fire siste ved NTNU Gjøvik.

NTNUs modell vil øke sannsynligheten for at elever blir værende i Innlandet etter endt avgang fra studiet, samt at denne modellen vil være avgjørende for Innlandets rekruttering av leger, her vi allerede står ovenfor en stor legemangel og fastlegekrise. Dette vil bidra til god befolkningsvekst og videreutvikling av spesialiserte tjenester ved alle Sykehuset Innlandets stasjoner.

NTNUs modell vil også sikre ny kompetanse og et hevet kunnskapsnivå i det fremtidige planlagte Mjøssykehuset, som skal holde ambulerende tjeneste i fylke, altså ambulanse og helikopter.

Grunnen til økt sannsynlighet for NTNUs modell, er fakta om at de fire siste årene av medisinutdanningen, er fire år der unge mennesker utvikler seg kraftig både psykisk og fysisk, bosetter seg, danner familie og skaper relasjoner. Det er dobbelt så mange år for utvikling som UiOs modell, der studentene må fullføre sitt avgangsår ved UiO, som vil minimere sjansen for at de vender tilbake til Innlandet.

Konflikten er antall praksisplasser i Innlandet. I dag er det kun UiOs studenter som har praksisplasser hos sykehuset Innlandet. Dette er en 20 år gammel avtale mellom UiO, Helse Sør-Øst og Sykehuset Innlandet. Dette er praksisplasser på sykehus, legekontor og andre helsestasjoner.

Dette er grunnen til at NTNU ikke kan starte opp sin desentraliserte utdanning i Gjøvik. Det finnes rett og slett ikke åpenhet for praksisplasser for NTNU sine studenter. Og hvorfor det? Jo, fordi dekan Ivar Gladhaug ved UiO, tviholder på sine praksisplasser, basert på en 20 år gammel avtale.

Så har vi målet fra Grimstadutvalget i 2019. Her ble det fremstilt at Norge så raskt som mulig må etablere 440 nye studieplasser for å sikre fremtidens leger. Nå i 2023 har det blitt innvilget ressurser til kun 30 plasser til UiT. Det er universitetet med medisinstudium med lavest snitt for å komme inn.

Heldigvis er dette Senterparti-politikk. Vi ønsker å være nær folk, stille beredskap, sende kvalifisert personell og drive solid forebyggende arbeid, som for eksempel i dyretragedier der det er tydelig at det er mennesker som trenger helsehjelp. Hvorfor skal vi bygge opp Mjøssykehuset med ambulerende tjenester, når vi ikke kan utdanne leger i Innlandet ennå?

Jeg tror vi glemmer at vi sammen står her med et felles mål, nemlig samfunnsutvikling. Samfunnsutvikling er ikke en diskusjon over hvilket universitet som skal dominere Innlandet, samfunnsutvikling er «hvor langt kan vi nå sammen?»

NTNU Gjøvik har campus til 20 nye studieplasser i fire år, i stedet for 10 plasser i to år som UiO har. Det er en fantastisk modell som vi skal være stolte av at NTNU kan tilby for Innlandet, og som vi må kjempe for.

Resolusjon fra Oppland og Hedmark senterpartis årsmøter.