Gå til sidens hovedinnhold

36 søkere vil bidra til at studenter har det godt i Gjøvik

Artikkelen er over 3 år gammel

NTNU i Gjøvik skal ansette førstekonsulent som skal fylle to halve stillinger innen studentdemokrati og velferd.

Nor­ges teknisk-na­tur­vi­ten­ska­pe­li­ge uni­ver­si­tet (NTNU) i Gjøvik har le­dig stilling som før­s­te­kon­su­lent. Stil­lin­gen er delt mel­lom halv stilling i fag­grup­pe for stu­dent­de­mo­kra­ti og halv stilling i stu­den­te­nes vel­ferds­or­ga­ni­sa­sjon (SiT). SiTs hovedoppgave er å bidra til at studentene som kommer til Gjøvik trives med bo- og fritidssituasjonen sin.

Sø­ke­rne til stil­lin­gen er Hassam Zameer (27), Ro­ga­land, Eli­sa­beth Andersson (34), Nord­re Land, Frøy­dis An­gard Ula­teig (46), Lillehammer, Zhenqing Tang (32), Gjøvik, Tom Steffen Ve­seth (51), Gjøvik, Ragn­hild Ha­ge­berg (36), Rau­foss, Sem­ra Mu­rat (34), Gaus­dal, Wil­li­am Giffen Sæbø (27), Oslo, Styliani Gkavali (39), Lø­ren­skog, Sa­daf Na­sir (40), Lillehammer, Anet­te Wil­le (25), Lillehammer, Tor Simonsen Ellefsen (37), Gjøvik, Har­ald Na­gell-Dahl (45), Gjøvik, Rune Berg­set (65), Lillehammer, Anita Paul­sen Bar­lund (37), Øst­re Toten, Ragn­hild Kunt­ze (38), Gjøvik, Ce­ci­lie Rams­berg (42), Gjøvik, Kris­ti­an Kors­li­en Berg (28), Oslo, Ole Kris­ti­an Grøn­neng (30), Oslo, Ane Fjeldstad (26), Rings­aker, Ta­tia­na Fedorova (29), Ha­mar, Linn Øst­vang (42), Gjøvik, Jan Roger Slet­ta 4 (45), Rings­aker, Kirs­ten Sei­el­stad (52), Lillehammer, Gunn Bea­te Haugen (50), Gjøvik, Ole-Ja­cob Oosterhof (38), Opp­land, Bir­te Tor­ke­ha­gen (40), Gjøvik, To­mas Javorik (35), Ul­vik, Martina Nemcova (37), Ul­vik, Ag­ni­esz­ka Bianko (39), Vest­re Toten, Kris­tin Sta­vik Mos­ha­gen (41), Sønd­re Land, Aina Svart­bekk Li­bak­ken (36), Gjøvik, Lina Buseviciene (32), Opp­land, Ed­vard Wøl­ner Bjørn­son (24), og to søkere som av NTNU i Gjøvik er innvilget fri­tak fra å stå på of­fent­lig sø­ker­lis­te.

Kommentarer til denne saken