Det skal noe til å vinne fram i kampen om forskningsmidler fra EU. Men NTNU i Gjøvik lykkes til stadighet.

Nå triller det inn 1,1 millioner euro til tre forskningsprosjekter knyttet til Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi (IIK). Det tilsvarer omtrent ti millioner kroner.

– Det er hard konkurranse om disse midlene, og tildelingen er en stor anerkjennelse av fagmiljøet ved instituttet vårt. Det ligger mye hardt arbeid og dedikasjon bak dette, sier instituttleder ved IIK, Nils Kalstad Svendsen ved NTNU i Gjøvik til eget nettsted.

Bedre flyt over grensene

Sokratis Katsikas, Sule Yildirim-Yayilgan, Raghavendra Ramachandra (på bildet) skal sammen med Bian Yang og Danilo Gligoroski bidra inn i tre samarbeidsprosjekter med flere partnerinstitusjoner i Europa.

Prosjektet SMILE (SMart mobILity at the European land borders) skal se på bruken av biometriske trekk som ansikt, fingeravtrykk og iris for å forbedre og automatisere mobiliteten ved grenseoverganger.

Prosjektet GHOST (Safe-Guarding Home IoT Environments with Personalized Real-time Risk Control) ledes av Sokratis Katsikas fra Hellas. Prosjektet skal se på flere aspekter ved cybersikkerhetsutfordringer.

Utvikle utdanningene

Til sist er det prosjektet SECTECH (Innovation and Excellence in Cyber-security teaching in Higher Education) hvor Sokratis Katsikas og Danilo Gligoroski er med fra NTNU. Dette prosjektet skal se på strategisk utvikling av informasjonssikkerhetsutdanningene i Europa og utvikle en felles plattform.