Gå til sidens hovedinnhold

NTNU i Gjøvik vurderer å innføre parkeringsavgift

Artikkelen er over 3 år gammel

– Parkeringssituasjonen ved NTNU i Gjøvik er kaotisk. Rektor har derfor satt i gang en prosess for å utrede aktuelle tiltak, opplyser viserektor Jørn Wroldsen.

14. juni ble det innkalt til allmøte på NTNU i Gjøvik, der Nils Jørgen Moltubakk fra eiendomsavdelingen til NTNU i Trondheim innledet. Han kom med en del bakgrunnsinformasjon og orienterte blant annet om parkeringssituasjonen ved NTNU i Trondheim.

Der er det nå innført parkeringsavgift på alle parkeringsplasser. Fra nyttår er timesprisen 28 kroner for besøkende. Ansatte og studenter betaler fem kroner timen.

Diskuteres heftig

På Gjøvik er det foreløpig gratis å parkere, men det kan det snart bli slutt på.

– Temaet diskuteres heftig blant studenter og ansatte akkurat nå, bekrefter Wroldsen.

– Det er klart at de første reaksjonene er blandet. Mange er redde for at det skal bli tungvint og dyrt å komme seg til campus. Men det er viktig å understreke at det verken er bestemt om eller når det skal innføres parkeringsavgift, ei heller hva prisene eventuelt blir, sier Wroldsen.

Han viser til at Statsbygg og Industribygg eier hver sin halvpart av bygningene som NTNU leier.

Villabebyggelsen berøres

– Dette blir en prosess der mange må bli enige om hva som skal gjøres. Kommunen må i høyeste grad også involveres. Det er villabebyggelse i nærheten, og det sier seg selv at mange vil forsøke å parkere i villastrøket, hvis det blir dyrt å parkere på campus, sier Wroldsen og tilføyer:

– Miljøperspektivet er det overordnede. Alle er enige om at det er viktig å finne en ordning som gjør det mulig å komme seg til campus på en miljøvennlig måte. Per i dag er kollektivtilbudet til campus for dårlig, men det vil trolig bli bedre om kort tid, sier viserektor og henviser til lederen i Opplandstrafikk.

Underskriftskampanje

Universitetslektor Øivind Kolloen er en av dem som ikke ønsker betalingsparkering på NTNU i Gjøvik. Etter allmøtet tok han initiativ til en underskriftskampanje. Over 250 personer har hittil skrevet under på oppropet «Nei til avgiftsparkering ved NTNU Campus Gjøvik».

«Ansatte og studenter ved NTNU i Gjøvik ønsker ikke avgiftsbelagt parkering. Etter første allmøte om parkering ved NTNU i Gjøvik den 14. juni råder det en følelse av maktesløshet da det virker som det allerede er bestemt fra NTNU i Trondheim at det skal innføres betalingsparkering også ved Campus Gjøvik. Dette vil for ansatte som ikke har annet alternativ enn å bruke bilen til jobb medføre en lønnstrekk på 16.500 kroner per år», heter det i oppropet.

Underskriverne frykter at betalingsparkering vil gå ut over tilstedeværelsen blant ansatte og studenter.

«Uten studenter og ansatte til stede på campus vil en ikke få et levende og levedyktig campus», heter det i skrivet.

De ber om at de som bestemmer i Trondheim ser at forskjellene er store mellom Trondheim og Gjøvik, og at det å innføre betalingsparkering ved campus Gjøvik ikke er veien å gå for å løse parkeringsutfordringene her i Gjøvik.

Ønsker flere parkeringsplasser

– Ser du noen andre løsninger på parkeringsutfordringene enn å ta betalt?

– Det kan hende at en form for betaling blir resultatet til slutt, men det er viktig at dette er noe NTNU i Gjøvik beslutter sammen med Gjøvik kommune og andre lokale aktører, og ikke noe vi får tredd ned over hodet fra Trondheim. Betalingsparkering på campus vil trolig bety at man også må innføre betalingsparkering på Tongjordet, og det er det ikke sikkert beboerne der er så interessert i. En eventuell parkeringsavgift på campus bør i så fall differensieres i forhold til reiseavstand. For en stor del ansatte, inkludert meg selv, er det ikke noe alternativ å bruke kollektivtrafikk, sykle eller gå, svarer Kolloen.

Selv bor han drøyt tre kilometer fra Lena sentrum. Ifølge Google vil det ta ham drøyt halvannen time å komme seg på jobb klokka 8 om morgenen, inkludert gåtid og busstid, hvis han skal reise kollektivt.

Kolloen viser til at studentmassen ved NTNU i Gjøvik har økt enormt, uten at man har fått flere parkeringsplasser. Det er det absolutt behov for, mener han.

– Har du forståelse for at NTNUs overordnede mål er å få til mer miljøvennlige løsninger?

– Ja, det er ingen tvil om at mange av dem som bruker bil til campus i dag kunne reist kollektiv, syklet eller gått.

LES OGSÅ: Sit nekter å sponse parkeringsplasser for studenter


Kommentarer til denne saken