Pressemeldingen som er underskrevet av skiforbundets advokat Advokat Nina Sandnes lyder slik:

"Norges Skiforbund har i dag innkalt Clas Brede Bråthen til drøftelsesmøte. NSF har forsøkt flere muligheter for å beholde Bråthen i en sportslig stilling uten å lykkes. Skistyret og Hoppkomiteen tilbød Bråthen rollen som landslagssjef med de samme betingelsene som i dag, men han avviste på nytt dette sist uke. Saken har skapt så store utfordringer for et samlet arbeidsmiljø at NSF ikke ser annen løsning enn å innkalle til drøftelsesmøte.

Skiforbundet har en plikt til å finne en løsning som ivaretar helheten i forbundet, samtidig som man har forsøkt å ta hensyn til hoppmiljøets ønske om å ha med Bråthen videre i en sportslig funksjon.

- Vi beklager selvsagt at Bråthen ikke har ønsket å bidra til en forhandlingsløsning med arbeidsgiver og at han takket nei til rollen som landslagssjef. Arbeidsgiver forholder seg til dette, og må da følge saken videre langs det spor man hadde håpet å unngå, sier Skiforbundets advokat, Nina G. Sandnes.

For å etterkomme hoppmiljøets ønske om at Bråthen skal være med videre i en sportslig stilling, besluttet derfor skistyret og hoppkomiteen på ny i et møte sist uke å tilby Bråthen rollen som landslagssjef i hopp. I den rollen ville han få de samme betingelser som han har i dag og kunne konsentrere seg om sportslige oppgaver. Via sin advokat avviste Bråthen å gå i videre dialog rundt dette, noe skiforbundet beklager da vi hadde håpet på å finne en løsning til det beste for alle parter. En forutsetning for en slik løsning var imidlertid at Bråthen var innforstått med at han ikke fikk velge sin leder. Skiforbundet tok initiativ til forhandlinger også for en drøy måned siden og strakk seg den gangen svært langt med flere løsningsforslag for å prøve å løse saken. Også da ble forhandlingene brutt av Bråthen.

- Skiforbundet kunne vurdert å igangsette en oppsigelsessak tidligere, men har avstått fra dette dels for å unngå den belastning en slik sak vil påføre Bråthen og dels fordi arbeidsforholdet likevel vil opphøre når den kontrakten han står i nå går ut, sier Sandnes."