OA har mottatt klage fra en leser som mener jernbaneovergangen ved Viken er dårlig sikret.

NSB Gjøvikbanen har ikke notert noen farligheter. Leder for personalet, Vivian Arnesen, sier personalet hennes alltid skriver rapport hvis de har registrert noe.

– Det har ikke vært noen episoder under anleggsperioden, sier Arnesen til OA og legger til at sikringen blir god når arbeidet er ferdig. Hun opplyser også at hastigheten på togene alltid settes ned til 40 kilometer i timen i et slikt anleggsområde.

Jernbaneverket, som har ansvar for sikringen, besvarte ikke vår henvendelse mandag.

I perioden 10. juni 2006 til 21. desember 2009 registrerte Gjøvikbanen AS 15 nestenpåkjørsler og/eller farlig opptreden av fotgjengere ved Viken planovergang. 15. juli 2009 ble en 16 år gammel gutt påkjørt og drept i overgangen.