Tilsvar til MDG og Karina Ødegårds innlegg Ute av syne, ute av sinn.

NRK er statskanalen. Og eies av folket. Derfor må vi også speile mangfoldet som vi har i Norge. Vi har en ambisjon om at alle skal kunne kjenne seg igjen i vårt innhold, og føle seg inkludert.

Vi har over lang tid jobbet bevisst med mangfold. Både i innhold og i organisasjon. Først med kjønn og balanse mellom kvinner og menn. Så med flerkulturelle, og nå er vi i gang med et utvidet mangfoldsarbeid som blant annet skal løfte frem funksjonshemmede.

Like viktig som mangfold er tilgjengelighet. Som allmennkringkaster må vi sikre at alle skal kunne bruke vårt innhold og våre tjenester. Vi tekster alle TV-sendinger. Tegnspråktolker mange timer daglig. Synstolker stort norsk drama for synshemmede. Og har egne lydtekstkanaler for TV, der synshemmede får den norske underteksten lest opp når det snakkes et fremmedspråk. Når vi utvikler nye tjenester og formater på nett og app, så tar vi tilgjengelighet med i prosessen for å sikre at alle, uavhengig av opplevde fysiske og kognitive hindringer skal kunne bruke oss.

Å dyrke mangfold åpner opp for nye historier, perspektiver og nettverk. Når det gjelder funksjonshemmede så har vi de siste årene fått flere og flere historier og profiler ut i vårt innhold. Som for eksempel Salamatu «Sally» Kamara som er programleder i Supernytt og i programmet «Hele Norge svømmer».

Blant NRKs ansatte finner man i dag synshemmede, hørselshemmede, kognitivt- og fysisk funksjonshemmede. Men vi trenger flere. Jeg håper at flere funksjonshemmede vil søke på våre stillinger og melde seg på våre auditions. For vi trenger dere. Både foran og bak kamera.