Lørdag 30. juli sparkes Norway Cup i gang for 50-ende gang. Et imponerende tall for et imponerende arrangement. Verdens største fotballturnering er endelig tilbake etter at koronaepidemien klarte å stikke kjepper i hjula de to foregående årene.

Ingen trodde vel at arrangementet skulle ta slike dimensjoner da de startet opp med 420 lag, og 8.400 deltakere i 1972. Det noe spesielle i 72 var de åtte jentelagene som deltok, faktisk fire år før det mannsdominerte Norges Fotballforbund anerkjente kvinnefotball offisielt. I så måte var Norway Cup et foregangs-arrangement.

Og det er blant jentene lag fra Vestoppland har hentet sine «gullmedaljer» fra fotballturneringen på Ekebergsletta. Nå er ikke sletta i nærheten stor nok, så nå spilles det fotball en rekke steder i nærområdet, og lag fra en rekke nasjoner er huset inn på skoler rundt om i Oslo. Arrangørene, Bækkelaget Sportsklubb stiller med 1600 frivillige, men i tillegg leier de inn hjelp fra andre idrettslag som dermed kan skaffe noen kroner til sin klubbkasse.

For Bækkelaget sørger for et omfattende støtteapparat ved alle overnattingssteder. Dette vet vi ledere og foreldre fra besøkende klubber setter stor pris på. For vi skal ikke stikke under stol at det har forekommet enkelttilfeller ingen ønsker å oppleve også under Norway Cup, det være seg vold på og utenfor banen, samt seksuelle overgrep mot mindreårige. Selv om tilfellene er få, er hvert slikt tilfelle alvorlig.

Selv om arrangørene gjør alt de kan for å unngå slike episoder er det faktisk voksne ledere i de enkelte klubbene som har det største ansvaret med å fortelle sine spillergrupper om hvordan vi takler seier og nederlag, og hvordan vi omgås det andre kjønn. Bækkelaget har på sin side bygget opp en erfaren beredskapsorganisasjon over år og samarbeider tett med politiet som faktisk etablerer engen politistasjon oppe på Ekebergsletta, i tillegg til at de patruljerer skoler hvor deltakere bor.

Norway Cup skal først og fremst være en idrettsfest for unge fotballspillere som møtes noen sommerdager i landets hovedstad. Ikke alle har like store sportslige ambisjoner, men alle må ha en ambisjon om gjøre dagene positivt uforglemmelige.

«Det er voksne ledere som har det største ansvaret med å fortelle sine spillere om hvordan vi takler seier og nederlag.»