I Nationen onsdag 7. oktober har leder for Hamar og omegn Unge Venstre Kajsa Kirkhus et innlegg med overskriften «Ja til ulv i norsk natur», hvor hun sier at ulven er en helt naturlig del av økosystemet vårt. Ja, for henne kan det vel oppfattes slik, for hun har selvfølgelig ikke opplevd et Norge uten ulv. Men det har jeg. Jeg har levd det meste av mitt liv i et ulvefritt Norge.

Den norske ulvestamma ble av samme årsak som vi nå har opplevd i vel 40 år, utryddet på 1800-tallet, siden var det ikke ulv her før noen forskrudde personer begynte å sette ut østeuropeisk ulv her fra sist på 1970-tallet og fram mot årtusenskiftet.

Men er man Venstre-politiker er man vel programforpliktet til å være for ulv, uansett hva den steller i stand for sauebøndene, hjorteviltet og jakthundene våre. Kan Kajsa Kirkhus fortelle oss hvilken annen misjon ulven har? Jeg vil anbefale henne å være med å oppleve virkeligheten sammen med sauebønder som opplever at en eller flere ulver har gått amok i saueflokkene deres.

Hun kommer også med en del påstander som ikke har noe med virkeligheten å gjøre. Som at ulven er en viktig del av økosystemet, at Norge har en internasjonal forpliktelse til å ta vare på ulven i henhold til Bernkonvensjonen, og at kun 2 prosent av alle sauer som går tapt skyldes ulv.

Til det vil jeg svare: Jeg hørte aldri at økosystemet var skadelidende alle årene ulven var borte fra våre utmarker. Snarere tvert om. Ekspedisjonssjef Erik Lykke som var med og framforhandlet Bernkonvensjonen, uttalte til Aftenposten 30. januar 2004 at vi har ingen forpliktelser til denne når det gjelder ulv. Og Oslo Namsrett kom 16. februar 2001 fram til at Norge i henhold til Bernkonvensjonen ikke er forpliktet til å bygge opp en levedyktig bestand av ulv i Norge. Det samme kom Borgarting Lagmansrett fram til 16. januar 2008. Og når det gjelder tap av sau til ulv kan jeg fortelle at jeg drev med sau i mange år i områder uten store rovdyr, og hadde nesten ikke tap på beitet. Det var først etter at ulven kom på banen, at vi har opplevd de store tapene både av sau og hjortevilt.

Kajsa Kirkhus sier til slutt i sitt innlegg at vi ikke kan tukle med økosystemet på denne måten. Men det var jo nettopp det som ble gjort med opprettelsen av denne nye ulvestamma. Og hun sier at Sp og Ap ignorerer faglige råd når de vil utrydde norsk ulv.

Hvem er i så fall disse personene som skal gi oss disse faglige rådene. Er det også Venstre-folk?

Det er neppe folk som er opptatt av at de dyrene som skaffer oss det reneste og sunneste kjøttet skal få gå i fred for noen av verdens verste rovdyr.