Det mener Norsk Senter for Informasjonssikring (NorSIS) på Gjøvik, som har lagt fram sin årlige rapport om datasikkerhet og -trusler, «Trusler og trender 2017-18».

Denne rapporten synliggjør de ti alvorligste truslene mot norske arbeidsplasser og privatpersoner det neste året. Samtidig peker rapporten spesielt ut to områder som NorSIS regner som de mest framtredende inne datakriminalitet framover.

Samme trusselbilde

I hovedsak er det de samme truslene som i år som også gjelder for neste år: Informasjonstyveri, løsepengevirus, direktørsvindel, industrispionasje, sabotasje, identitetstyveri, datingsvindel, personutpressing, krenkelser og ikke minst vanvare – feilene og fellene du personlig går i ved ikke å være oppmerksom nok, ta vare på passord, bruke sikre nettverk og lignende.

«Vi kan aldri sikre oss mot alle truslene. Kompetanse og kunnskap om trusler og sårbarheter gjør oss imidlertid bedre i stand til å beskytte våre verdier. Og vi kan lære oss å leve med et akseptabelt – og akseptert – risikonivå. Slik bevissthet, med basiskunnskap og sikkerhetskultur som bidrar til en tryggere digital atferd, forutsetter en viss kjennskap til truslene og forståelse for trendene. «Trusler og trender» er et viktig verktøy for virksomheter og privatpersoner slik at de kan øke sin bevissthet og samtidig redusere sårbarheter», skriver administrerende direktør Peggy S. Heie i NorSIS i rapporten.

To hovedtrusler

Deretter slår rapporten fast at datatrusler mot bedrifter, særlig de små og mellomstore, er ventet å øke i utbredelse neste år. Dette gjelder spesielt løsepengevirus, noe som Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) allerede har slått fast er ventet i enda større grad å treffe Norge.

NorSIS peker også ut «Tingenes internett» som åstedet for utbredte svindelforsøk framover. Det er betegnelsen på nettverket av stadig flere identifiserbare, digitale gjenstander som er utstyrt med elektronikk, programvare og sensorer som kobler seg opp mot nettet og utveksler data.

«Når vi kobler stadig flere digitale enheter til nettet, øker sårbarhetene. Utviklingen krever kunnskap, men også samarbeid mellom offentlige og private aktører slik at vi er best mulig rustet til å beskytte oss og bidra til at alle kan ha en trygg digital hverdag», heter det i rapporten.