#Landbruksløftet går ut på å utfordre alle stortingskandidater og politiske partier til å heve bøndenes inntekter betydelig fram mot valget i september. Det opplyser Norges Bondelag i en pressemelding.

– Kraftig inntektsvekst er avgjørende for å utvikle framtidas landbruk. Et samla landbruk ber politikerne i årets valgkamp om et landbruksløft, sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag, i pressemeldingen.

– Vi ber konkret om at politikerne i neste stortingsperiode forplikter seg til at inntektene i jordbruket skal opp på samme nivå som andre grupper i samfunnet. Det må skje gjennom de neste, årlige jordbruksoppgjørene. Vi må snu den alvorlige utviklinga i landbruket, og det krever politisk vilje, sier Bjørn Gimming.

Bred støtte

Mange aktører fra et bredt landbruk gir sin støtte til initiativet fra Norges Bondelag. Til sammen stiller 33 produsenter, industriaktører og andre organisasjoner i landbruket seg bak #Landbruksløftet.

– Det er et sterkt signal når et samla landbruk og aktører fra hele bredden i norsk landbruk ber om politisk forpliktelse til at bondens inntekt skal betydelig opp. Et samla landbruk vil sikre vår samlede evne til å forsyne det norske markedet med trygg og god mat. Vi opplever å ha forbruker i ryggen for å få det til, understreker Gimming.

– Det er viktig for hele næringa at politikerne tar stilling til landbruksløftet, for å sikre at landbruk og inntektsvekst blir prioritert høyt. Det har betydning for et fortsatt landbruk over hele landet, bosetting, at bonden gjør nødvendige investeringer og for å opprettholde verdiskapingen fra hele verdikjeden, sier Bjørn Gimming.

61.000 medlemmer

Norges Bondelag arbeider for å bedre vilkårene for landbruket og synliggjøre landbrukets betydning for samfunnet.

Bondelaget er partipolitisk uavhengig og er den ledende organisasjonen for næringspolitikk og service i landbruket. Organisasjonen har 61.000 medlemmer, omtrent 500 lokallag og 13 fylkeslag, ifølge pressemeldingen.