Norge står foran store utfordringer i årene som kommer, hvor vi ikke bare skal fornye næringslivet vårt, men vi skal erstatte det mest lønnsomme næringslivet vi har, olje- og gassnæringen, med noe vi ikke vet hva er enda. Da trenger vi gründere som lykkes fra hele Norge, også fra Innlandet. Her er det gode forutsetninger for norske gründere for å lykkes, og mye har heldigvis skjedd siden Kunnskapsforlagets fremmedordbok på 80-tallet definerte en gründer som «en person som etablerer et svindlerforetak». I dag heies gründere fram nasjonalt og regionalt, og det er bra. Uten dem blir det ingen omstilling.

Vi i Innovasjon Norge er likevel bekymret for den norske gründerånden, og særlig virker unge skeptiske til å starte opp egen bedrift og skape egen og potensielt andres arbeidsplass. En nylig publisert rapport av Global Entrepreneurship Monitoring, som sammenligner Norges tidligfase entreprenørskapsaktivitet med andre land, viser at aktiviteten i Norge er lavere enn i 2019, før pandemien. Til sammenligning har våre svenske naboer opplevd en økning i antall unge gründere både i 2021 og 2022, i forhold til før koronautbruddet. Også i andre land vi sammenligner oss med, som Tyskland og Storbritannia, har antallet gründere økt kontinuerlig siden pandemiutbruddet.

Denne trenden kommer parallelt med de andre trendene i norsk økonomi for tiden: høy aktivitet i noen få næringer, lav arbeidsledighet og sterk prisvekst. Dette er faktorer som påvirker investeringsviljen og kapitaltilgangen for bedriftene, og vi i Innovasjon Norge opplever at bedrifter utsetter eller stopper innovasjonsprosjekter når usikkerheten i rammebetingelsene er stor og tilgangen på kompetanse knapp.

At færre satser er uheldig for Norge, som trenger flere gründere enn land vi sammenligner oss med, ikke færre. Grunnen til dette er fordi vi både skal fornye næringslivet vårt, samt erstatte vår mest lønnsomme næring, olje- og gassnæringen, med noe vi ikke vet hva er enda. Gründerne blir nøkkelen til hvor godt vi lykkes i det grønne skiftet.

For den som tør satse har Innlandet gode forutsetninger for å lykkes som gründer, og mye Innlands-innovasjon har løst små og store problemer de siste årene. På Brøttum i Ringsaker finner vi Non-Stop Dogwear AS som utvikler hundeutstyr, grunnlagt av Kristoffer Grøtan Olsen, Tonje Wahl Evensen, Sebastian Plur Nilssen, og Fredrik Skjøldt.

I Gjøvik har vi Mobai AS om utvikler spennende IT-løsninger for å avsløre manipulerende ansiktstrekk og beskytte brukernes data. Selskapet har sitt utspring fra NTNU med Brage Strand i spissen. Og på gården Tho i Sel har Ingrid og Geir etablert reiselivstilbudet «Eagle Nest Eco Lodge», som henger i luften på utsiden av fjelltoppen Sershaugen med utsikt til Rondane Nasjonalpark og nærliggende områder. I tillegg finnes det en lang rekke eksempler på god og viktig innovasjon i landbruket, hvor det finnes gode muligheter for bioøkonomiprosjekter og annen innovasjon. Har du en god idé og bor i Innlandet, er vi klare til å følge ideen hele veien til mål. Sammen tenker vi større.

Mandag 15. mai legger Innovasjon Norges direktør Håkon Haugli fram sin årlige «Innovasjonstale», der han presenterer hva som er viktig for å lykkes med verdiskapingen i Norge. Talen kan følges på Innovasjon Norges hjemmesider.