Partiet Sentrum er først ute med å innrette sitt stortingsvalgprogram basert på bærekraftsmålene. Vi mener bærekraftsmålene må innarbeides i en nasjonal plan, i perspektivmeldinger og statsbudsjett.

Det må jevnlig rapporteres til Stortinget om status og fremdrift, med involvering av SSB. Norge må klargjøre hvilke ambisjoner vi har for bærekraftsmålene, og hvilke prioriteringer vi vil gjøre som nasjon. Det må utarbeides nasjonale delmål som integreres i budsjettprosesser.

Vi trenger et strukturert kart, som viser ansvarsfordelingen i samfunnet for å nå målene. Vi må involvere næringsliv og frivilligheten på mer systematisk vis, og ikke minst det politiske Norge.

Et konkret tiltak vi har i vårt førsteutkast til stortingsprogram er å bruke 1 % av oljefondet på et grønt fond som skal brukes på omstilling av industri. Vi trenger en grønn, ansvarlig bærekraftspolitikk. Vi mener vi må vurdere å bruke en hel prosent av vår felles formue nå for vår felles fremtid.

Norge har allerede mye fagkompetanse, kunnskap og teknologi, men det som gjenstår nå er politisk vilje og handling.