Gå til sidens hovedinnhold

Norge har ingen nasjonal matpolitikk – La oss få en

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.


I forrige uke la Regjeringen fram nok en energimelding. Norge har lyktes i energisektoren fordi vi har laget gode, langsiktige strategier. Skal vi lykkes på andre næringsområder må vi tenke like strategisk. Det er på tide at Norge lager en langsiktig matstrategi slik at vi kan bli den unike matproduserende nasjonen vi har potensial til å bli.

Som matprodusenter har vi mye å tilby verden. Riktig nok har vi lite jordbruksareal. Bare tre prosent av vårt landareal er klassifisert som dyrkbar matjord. Men, vi har tilgang på en lang kyst, rent ferskvann og mye utmark.

Om ikke lenge kommer verden til å se ganske annerledes ut. Det vil også endre forutsetningene for Norge som matproduserende nasjon. Matarealene i verden blir mindre. Vannmangelen vil øke. Menneskene blir flere. Klimaendringer vil sette mange lands evne til å produsere mat under press.

I norske fjorder, fjell og beitemark ligger det mye uforløst potensial til å produsere mer av det verden vil etterspørre: Ren, sunn og bærekraftig produsert mat.

Vi er bare 5 millioner nordmenn i dette landet og vi kan ikke spise opp all den fisk og kjøtt som vi har mulighet til å produsere. Det er meningsløst at det norske potensialet for produksjon av kjøtt skal begrenses til den mengden som kan omsettes i det norske markedet.

Kjøtt fra Norge vil aldri bli billigst, men det kan virkelig treffe på et kvalitetssegment som etterspør bærekraftig produsert mat. Norge er et nisjeland på ren mat. Vi har sunne og friske dyr med lite medisinbruk. Vi har ren natur og rent vann.

La oss ikke glemme: Det er ti ganger så mange milliardærer i verden som det er innbyggere i Norge. Mulighetene for at Norge kan bli et matproduserende land av førsteklasses spesialiteter og nisjeprodukter er enorme.

Skal vi lykkes med å utnytte dette potensialet må vi tenke mer langsiktig og strategisk rundt utnyttelse av våre unike naturressurser enn det vi har gjort til nå.

Regjeringen lanserer nå energimeldingen om en «om langsiktig verdiskaping fra norske energiressurser». Denne tittelen kunne de lett gjenbrukt for en matmelding ved bare å bytte ut ordet «energi» med «natur».

Skal vi ta ut potensial som ligger i bærekraftig produsert norsk mat trenger vi en konkret langsiktig næringspolitikk med ambisjoner om økt verdiskaping fra både jord og hav. Strategien for matsektoren må vise hvordan Norge kan bidra til global matsikkerhet og størst mulig nasjonale verdiskaping fra de fornybare biologiske ressursene fra hav og land. Produksjon av mat er både et globalt ansvar og en stor mulighet for Norge.

Kommentarer til denne saken