Gå til sidens hovedinnhold

Norge dras inn i internasjonale konflikter

Artikkelen er over 2 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.


Hvor smart var det av Norge å avgi suverenitet til EU – i strid med Grunnloven? Idet finanstilsynene ble underlagt EU – har Norge i dag havnet i en slik situasjon.

EU har innført straffetiltak mot Sveits, fordi Sveits ikke vil underlegge seg EUs krav til ny rammeavtale om handelsbetingelser. Og hvor to viktige punkter faktisk handler om å beskytte arbeidstakeres lønns- og arbeidsvilkår fra Sveits sin side. Sveits ønsker å reservere seg mot;

Visse sider ved reglene for forbud mot offentlige subsidier. Juridisk sikkerhet for å bevare lønnsnivået i Sveits. EUs direktiv om EU-borgeres rettigheter, ikke minst retten til å bosette seg hvor man vil.

EU sier nei – fordi disse kravene bryter med prinsippene om fri flyt av varer, tjenester, kapital og arbeidskraft (EUs fire friheter), og den frie etableringsretten for alle borgere og virksomheter innenfor EU- og EØS-området.

Sanksjonene som innføres innebærer at EU, og Norge, ikke lenger vil godkjenne sveitsiske børser som en likeverdig handelsplass for verdipapirer på børsen. Dette som første skritt, det kan komme flere sanksjoner fra EU sin side.

(Tankevekkende situasjon siden Oslo Børs er solgt til utlandet med regjeringens velsignelse).

Sveits er en av Norges allierte handelspartnere. Før EØS, var Sveits med EFTA på lik linje med blant annet Norge. Men Sveits ville – av hensyn til egen suverenitet – ikke delta i EØS.

Jeg har svært vanskelig for å tro at statsminister Erna Solberg (Høyre) og finansminister Siv Jensen (Fremskrittspartiet) har det norske folket i ryggen når de velger å bygge opp en slik konflikt mot Sveits sammen med EU? Men det blir Norge altså tvunget til, gjennom at EØS-avtalen, og fordi Norge har avgitt finanstilsynene til EU. EØS bestemmer!

Siden Norge verken har tale-, forslags- eller stemmerett i EUs beslutningsorganer – blir det veldig spesielt at Norge «tvinges» til å blande seg inn i en konflikt mellom EU og Sveits. En handling som må anses å være usedvanlig uklok og lite framtidsrettet.

Det Sveits gjør – er å ta i bruk en egendefinert form for «vetorett» – til ikke å la seg overkjøre av EU og markedskreftenes frie spill. Og dermed storkapitalens frie spill og rett til å overkjøre etablerte gode lønns- og arbeidsvilkår for egne borgere!

Heldigvis har Norge en handelsavtale med EU fra 1973 – og som dagens handel med EU i stor grad foregår etter. Det betyr at dersom Norge sier opp EØS-avtalen – så er det meget usannsynlig at Norge blir rammet av en tilsvarende konflikt med EU. I hvert fall dersom Norge melder seg ut etter EØS-lovens bestemmelser.

Norge må se å komme seg ut av EØS-avtalen! Norge trenger definitivt ikke å være en del av de konfliktene som EU bygger opp. Og i hvert all ikke mot en alliert handelspartner.

Kommentarer til denne saken