Norge døgnbehandler ruspasienter for 1,8 milliarder kroner

Norge bruker nesten 1,9 milliarder kroner på døgnbehandling av ruspasienter. Hvordan står det til med norsk rusmiddelpolitikk? Hvordan kommer folk i behandling? Og hva skjer etter endt døgnbehandling?