Nordsinni-ulven har tatt ny sau – jakten er i gang

Ulven som den siste tiden har streifet rundt Nordsinni har nå tatt sau på Leirskogen, og fellingstillatelse er gitt.