Som fersk folkevalgt vil jeg først takke alle som ga meg tillit!

Men hva gikk valget i Nordre Land egentlig ut på? Jeg tror Asbjørn Sollien gir oss svaret. Han har både før og etter valget hyllet Ola Tore Dokken i OA sine spalter, (så kanskje ikke så rart da at hans eget parti mistet sitt mandat).

Det framstår nesten som om Sollien ser på Dokken som en ny Messias. Dette handlet ikke om politikk, bare om en person. Hva så med eiendomsskatten? Fire parti går sammen om den sak, men bare Sp høster stemmer. Årsaken kan ikke være annet enn at man ser på Dokken som en «frelser», og hans status som skytterkonge har blitt brukt som alibi for at han kan utrette store ting.

Det er mulig det er likhetstrekk mellom det å bli skytterkonge og det å bli ordfører, men jeg tror det er stor forskjell på å være det. Når du har blitt skytterkonge kan du lene deg tilbake og sole deg i glansen, mens når du har blitt ordfører så er det da den egentlige jobben starter.

Når Dokken i valgkampen har blitt stilt konkrete spørsmål, har strategien vært å ikke svare, bare gjenta et innøvd budskap og snakke ned kommunen. Fra en tilbakelent opposisjonstilværelse og en valgkamp der Nordre Land er framstilt som en jammerdal der det står dårlig til med det meste, er det nå han og hans mannskap som skal ta initiativ og skape praktiske resultat, og stå ansvarlig for tingenes tilstand.

Det jeg ikke forsto før etterpå, er at han har klart å skape seg en helgenstatus, der hans tilhengere ikke har vært mottakelige for verdslige politiske argumenter. Trolig har mine og andre sine spørsmål, blitt oppfattet som blasfemiske. Man stiller jo ikke spørsmål ved «Gud», liksom!

At han ikke svarte på våre spørsmål før valget, spiller ingen rolle nå, det er for sent for velgerne å ombestemme seg. Men det er nå velgerne vil få svarene i form av oppsigelser, reduserte tjenester eller hva han nå har planer om, i den grad han i det hele har lagt planer.

Sollien nevner også noe om Bygdedyret som jeg ikke får helt tak i. Blir det borte fordi Dokken nå kommer i posisjon, eller fordi vi røde som han kaller oss, kommer i opposisjon? Hadde vært fint om Sollien kunne forklare nærmere hva jeg som fersk opposisjonspolitiker skal være på vakt overfor, i tilfelle dyret skulle forsøke seg på nye framstøt.