– Dette er en stor anerkjennelse til klubben, og det arbeidet som legges ned for alle barn og unge som deltar på fotballskolen vår, sier Arne Edgar Rosenberg, styreleder i Nordre Land IL.

Gjev pris

Han mottok prisene på vegne av klubben, sammen med primus motor for fotballskolen og sportslig leder for barnefotball, Stine Fremgaard, kasserer og styremedlem, Anne Lise Kassenborg, og treneransvarlig, Torstein Barlund.

De to plakettene skal pryde veggen ved kiosken i klubbhuset. Side om side med skiltet som viser at Nordre Land IL også er sertifisert som kvalitetsklubb.

De beste Tine Fotballskolene kåres årlig i alle de atten fotballkretsene. I år, som i fjor, ble Nordre Land vinner i NFF Indre Østland. Blant de atten kretsvinnerne, kåres så den nasjonale vinneren. Gledelig for NFF Indre Østland, ble dette i år Nordre Land IL. Suksesskriteriene er god planlegging, strukturert gjennomføring og nok instruktører og frivillige – i tillegg til å legge til rette for lek og moro innimellom øktene.

Forbildene gratulerer

De profilerte landslagsspillerne Martin Ødegaard og Ada Hegerberg mener TINE Fotballskole er en viktig arena for unge fotballspirer.

– Gratulerer så mye til de 18 vinnerne som årets beste TINE Fotballskole. Klubbene gjør en utrolig god jobb med å skape muligheter for barn og ungdom, og alle kan være stolte av seg selv. Jeg håper dere blir inspirert til veien videre. Peis på videre. Heia fotball og heia den neste generasjonen, sier Ada Hegerberg.

– Jobben som blir gjort med TINE Fotballskole er utrolig viktig. Det er lagt til rette for å skape gode fotballopplevelser og et sosialt fellesskap. Jeg har selv kjempegode minner fra da jeg deltok der selv som barn. Det er flott å se så mange klubber som sørger for dette på en utrolig god måte, og jeg ønsker å gratulere alle vinnerne med en velfortjent pris, sier Martin Ødegaard.

Mange frivillige

Klubben har arrangert Tine Fotballskole i 22 år, og den har vært gjennom en solid dose utvikling disse årene. De fire i styret i klubben husker at de første årene med fotballskolen var en enorm jobb. Travle uker i forkant, og hektisk under selve gjennomføringsuken. Fotballskolen har gått fra 80 deltagere til nærmere 200 deltagere i år. Det er fremdeles både hektisk og en stor jobb, men nå har klubben fått system på arbeidsoppgavene, og flere krefter drar i samme retning.

– Klubbdriften, inkludert planleggingen og gjennomføringen av fotballskolen, har gått mye lettere etter at vi ble en kvalitetsklubb, sier Arne Edgar Rosenberg, styreleder i Nordre Land IL. Nå er det enkelt å få med nok frivillige til dugnadene, og under årets Tine Fotballskole var hele 30 foreldre og foresatte i sving med ulike gjøremål. At det bygger en god klubb, er de fire i styret samstemte om.

Høy jenteandel

Fotballklubbene må innfri flere kriterier for å komme til topps i den populære kåringen. Kriteriene tar utgangspunkt i arbeid for fair play, sunt kosthold og økt jenteandel. Og administrativt har det skjedd mye på disse 22 årene i Nordre Land IL.

I 2015 tok klubben beslutningen om å øke deltagerantallet til 200 gutter og jenter. Fotballskolen skal ha egne jente- og guttegrupper med instruktører av samme kjønn.

– Dette mener vi har bidratt til at flere jenter deltar, sier Stine Fremgaard. På årets fotballskole var andelen gutter 53 prosent og jenter 47 prosent.

Fair play-kontrakt

Nordre Land IL sendte i år også ut egen fair play-kontrakt til deltagere som ikke er medlem i klubben. Dette for å synliggjøre klubbens verdier og holdninger til fair play. Styremedlemmene håper at det også er viktig for foreldrene at klubben er opptatt av dette.

Den sportslige kvaliteten sikres gjennom grundige forberedelser av instruktørene i forkant.

– Som treneransvarlig i klubben har jeg fått verktøy for å bli en bedre veileder av instruktørene. Jeg har tatt kurs i kretsregi, og bruker øktene som ligger på fotball.no. Dette, og opplegget for fotballskolen, går vi igjennom med instruktørene på en egen samling, forteller Torstein Barlund.

I tillegg gjennomfører klubben evaluering daglig etter endt økt, slik at de kan justere og endre – til det beste for deltagerne. Hver økt har eget tema. Antallet instruktører har holdt seg høyt de siste årene, og i år har rundt 42 instruktører vært i aksjon. Dette betyr at hver spillergruppe har hatt 2–3 instruktører. Fotballskolen avsluttes alltid med en EM- eller VM-turnering – alt etter hva som står på programmet internasjonalt. Det er spesielt stas for deltagerne.

Fornøyde foreldre

At Tine Fotballskole er vellykket i Nordre Land IL, vitner også foreldretilbakemeldingene om. I år svarte 50 foreldre og foresatte på evalueringen, og av 5 mulige fikk klubbens Tine fotballskole 4,8 i snittkarakter!

– Det er veldig gledelig, sier de fire i styret i klubben, men understreker at de hele tiden ønsker å forbedre fotballskolen. Gjennom Tine Fotballskole har klubben vært med på å skape magiske fotballøyeblikk og gode minner i 22 år. Det har de tenkt å fortsette med.

– Når Tine Fotballskole er i gang, da bare nyter jeg, sier Stine Fremgaard i Nordre Land IL.