– Opplever uro blant innbyggere i Nordlia

- Jeg opplever uro blant innbyggere i Nordlia som følge av saken om mulig kommunegrensejustering, sier ordfører Guri Bråthen i Østre Toten.

- Jeg opplever uro blant innbyggere i Nordlia som følge av saken om mulig kommunegrensejustering, sier ordfører Guri Bråthen i Østre Toten. Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

Ordføreren i Østre Toten ber Fylkesmannen om veiledning i kommunegrensesaken.

DEL

– Det oppleves nå uro blant innbyggere i Nordlia. Dette kommer fram gjennom flere innlegg i OA og skriverier på aksjonsgruppas facebookside. Jeg har også hatt flere henvendelser fra innbyggere som opplever uklarhet og utrygghet i forbindelse med den igangsatte prosessen med anmodning om utredning av kommunegrensejustering.

Det skriver ordfører i Østre Toten, Guri Bråthen, i et brev til Fylkesmannen i Oppland. I brevet, som aksjonsgruppa for utredning av kommunegrensejustering mellom Gjøvik og Østre Toten har mottatt kopi av, anmoder hun Fylkesmannen om å bidra med veiledning overfor kommunen og de berørte innbyggerne.

I departementets hender

Aksjonsgruppas anmodning om utredning av kommunegrensejustering ble sendt Fylkesmannen i fjor høst. Fylkesmannen sendte saken videre til Kommunal- og moderniseringsdepartementet for avklaring av hvorvidt det skal igangsettes utredning eller ei. Departementet har svart at en ikke vil ta stilling til det før Stortinget har gjort vedtak i kommunereformen.

Slik saken er fremmet av aksjonsgruppa er det Inndelingsloven som gjelder for behandlingen av den. Det betyr at beslutningsmyndigheten ligger i departement og storting, mens kommunene og berørte innbyggere er høringsinstanser.

Saken omfatter et område med cirka 1000 innbyggere innenfor det som tidligere var Nordlia skolekrets i Østre Toten.

Prosess

– Det er behov for konkret informasjon og veiledning på prosess i saken. Spesielt etterlyses informasjon om hva en eventuell utredning innebærer. Ordfører og varaordfører har hatt to dialogmøter med aksjonsgruppa, senest 20. februar. Her ble vi enige om at det var behov for en felles dialog og veiledning med Fylkesmannen, skriver ordføreren i brevet til Fylkesmannen i Oppland.

Hun ber Fylkesmannen om et snarlig «dialogmøte» der aksjonsgruppa, kommunen og Fylkesmannen er representert.

– Møtet ønskes gjennomført i Østre Toten, og helst innen en måned, skriver ordfører Guri Bråthen i brevet til Fylkesmannen.

Les også: Vil ut av Østre Toten - til Gjøvik

Motaksjons blant innbyggere i Nordlia: - Vi vil vara totninger

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken