Nordbergsvegen 4 ble solgt for 2,3 millioner kroner i juli

Her finner du eiendomsoverdragelsene i Nordre og Søndre Land i juli.