Reguleringsdammen ved Tisleifjorden på Golsfjellet ble bygd så tidlig som i 1948- 1950.

Den var bygd som en jordfylling og måtte restaureres. Da kom ideen til å bygge et småkraftverk i selve damanlegget slik at en kunne benytte vannmassene en gang til før vannet rant til Åbjøra kraftverk i Nord Aurdal.

Haugfolket

Ettersom det nye kraftverket ligger under bakkenivå i et landskap som en «vet» ifølge folketradisjonen at haugafolket hadde tilhold, fant driftssjef Frank Wøien Mo det betimelig å påkalle dem før de satte kraftverket i gang.

Han sang klangfullt en folketone, og haugafolket, representert ved langeleikspillerne Ole og Knut Aastad Bråten svarte med underjordisk langeleikspill. Så kunne ordførerne i Nord Aurdal og Gol, Inger Torun Klosbøle og Hallvor Lilleslett sette kraftverket i gang.

De hadde fått bruksanvisning på hvordan et moderne småkraftverk settes i gang, som de på touchskjermen fulgte til punkt og prikke.

Skagerak Energi

Kraftverket til Skagerak Energi vil få en årsproduksjon på 6,5 GWh og har en fallhøyde på 10,75 meter.

Kraftverket har en kostnad på 33 millioner kroner. Damanlegget som ble bygd i 1948–1950 har ble restaurert for 133 millioner kroner. Det er hevet med 2.6 meter og eies av Foreningen til Bægnavassdragets Regulering.

Ifølge eierne er dette en fin måte å få ut mer grønn kraft uten nye naturinngrep.