Nord-Aurdal brøt folkehelseloven

Som en del av et landsomfattende tilsyn satt i verk av Statens Helsetilsyn, ble skoler og barnehager i Nord-Aurdal satt under lupen.